ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เสียชีวิตรายที่ 4 หลังฉีดวัคซีนโควิด ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ สปสช.ควักจ่าย 4 แสนบาท

เสียชีวิตรายที่ 4 หลังฉีดวัคซีนโควิด ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่ สปสช. มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือ 400,000 บาท ระบุเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่ต้องรอผลพิสูจน์ทางการแพทย์

นพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย จากการรับวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ระดับเขตพื้นที่ เขต 1 เชียงใหม่ มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี นายอุดร เย็นจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ห้วยม้า จ.แพร่ เสียชีวิตรายที่ 4 หลังฉีดวัคซีนโควิด เป็นเงินจำนวน 400,000 บาท

เสียชีวิตรายที่ 4 หลังฉีดวัคซีนโควิด

ทั้งนี้ เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเต็มอัตรา กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร ที่กำหนดให้จ่ายได้ไม่เกิน 400,000 บาท โดย สปสช. จะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเร็วภายใน 5 วัน

ในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ได้รับความเสียหาย หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมเป็นจำนวน 23 ราย เป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 475,500 บาท นอกจากเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีการเสียชีวิตของนายอุดร เย็นจิตร จำนวน 400,000 บาทแล้ว ที่เหลือเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ได้รับผลกระทบเล็กน้อย

ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ เขต 1 เชียงใหม่ได้ประชุมไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 และ 28 พฤษภาคม และวันที่ 4 มิถุนายน รวมพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไป 100 ราย จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปจำนวน 717,500 บาท

ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง กรรมการสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย หนึ่งในอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องฯ ระดับเขตพื้นที่ เขต 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า กรณีการเสียชีวิต ภายหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของนายอุดร เย็นจิตรนั้น ตามข้อมูลผู้เสียชีวิตได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม

ต่อมาตอนกลางคืนวันที่ 18 พฤษภาคม มีอาการหายใจผิดปกติ ถูกนำส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ตามประวัติพบว่า ผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวไทรอยด์เป็นพิษ สาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้น น่าจะเกิดจาก ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ขณะที่ คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเสียชีวิตของนายอุดร เย็นจิตร เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด และยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

การจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว เป็นไปตามหลักการสำคัญ ของการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ของ สปสช.อยู่แล้ว ที่มุ่งช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด หรือผลพิสูจน์ทางการแพทย์

กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามแผนงานโครงการที่รัฐจัดให้ฟรี สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับ สปสช. ได้ที่ โรงพยาบาลที่ฉีด หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต โดยมีระยะเวลายื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย

ในกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 400,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน 240,000 บาท และกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วย ที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งจะช่วยเหลือจำนวนเท่าใดนั้น เป็นการพิจารณาของอนุกรรมการฯ ตามภาวะความรุนแรง สามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร. 1330

ก่อนหน้านี้ มีผู้เสียชีวิต หลังการฉดวัคซีน 3 ราย ซึ่ง สปสช. ได้มีจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว รายละ 400,000 บาท ได้แก่ จ.สระบุรี 1 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย และ จ.สงขลา 1 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม