ดูหนังออนไลน์
Politics

‘สถานทูตสหรัฐ’ เปิดเอกสารข้อเท็จจริง : สหรัฐสนับสนุนไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19

“สถานทูตสหรัฐ และสถานกงสุลในประเทศไทย เผยแพร่ “เอกสารข้อเท็จจริง : สหรัฐสนับสนุนไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19”

สถานทูตสหรัฐ และสถานกงสุลในประเทศไทย เผยแพร่ “เอกสารข้อเท็จจริง : สหรัฐ สนับสนุนไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19” โดยระบุว่า เอกสารข้อเท็จจริง : สหรัฐ สนับสนุนไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19

ข้อมูลเบื้องต้น

รัฐบาลสหรัฐ ประกาศกรอบความร่วมมือเพื่อแบ่งปันวัคซีนจำนวน 80 ล้านโดสทั่วโลกภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ในแผนการส่งมอบวัคซีน 25 ล้านโดสแรก จะมีวัคซีนจำนวน 7 ล้านโดสที่มอบให้กับประเทศต่างๆ ในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย โดยเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ ได้ประกาศว่าจะมอบให้กับโครงการ COVAX

รัฐบาลสหรัฐ มอบความช่วยเหลือให้ไทยเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 รวมมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้เป็นการบริจาคเครื่องช่วยหายใจ หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันรวมมูลค่า 17.5 ล้านดอลลาร์ให้กับแพทย์และพยาบาลไทย รวมทั้งความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยในค่ายตามแนวชายแดน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐ (U.S. CDC) ได้มอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์ โดยทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับกระทรวงสาธารณสุขของไทย

สถานทูตสหรัฐ

ส่งเสริมการตอบโต้โรคโควิด-19 ของไทยในทุกระดับ

การตรวจหาการติดเชื้อ : องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ตลอดจน U.S. CDC และกองทัพสหรัฐ ได้ช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจวินิจฉัย โดย USAID ช่วยไทยยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกที่เดินทางมาจากต่างประเทศเมื่อเดือนมกราคม 2563

การเฝ้าระวังชายแดน : U.S. CDC พัฒนาศักยภาพโครงการเฝ้าระวังในค่ายอพยพ 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา โดยได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในตัวอย่างส่งตรวจไปแล้วกว่า 1,500 ตัวอย่าง และตรวจพบการระบาด 3 แห่ง ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในค่ายตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดได้โดยเร็วและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

การรักษา : USAID สนับสนุนการให้คำปรึกษาทางออนไลน์และมอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเพื่อช่วยให้กลุ่มประชากรหลักที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น โดยรวมไปถึงกลุ่มผู้อพยพ

การพัฒนาวัคซีนและยา : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของสหรัฐ กำลังร่วมมือกับภาคีชาวไทยศึกษาวิจัยวัคซีนในประเทศเพื่อเร่งรัดความพยายามในการปกป้องคนไทยในอนาคต

การบริจาคชุด PPE : รัฐบาลสหรัฐ ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจ หน้ากากช่วยหายใจ หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันรวมมูลค่า 17.5 ล้านดอลลาร์ให้กับแพทย์และพยาบาลไทย รวมทั้งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยในค่ายตามแนวชายแดน

โครงการให้ความรู้กับผู้อพยพ : U.S. CDC และ USAID ดำเนินกิจกรรมกับชุมชนผู้อพยพ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาความสะอาดเพื่อยุติหรือลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 แก่ผู้อพยพและประชากรกลุ่มเปราะบางจำนวนกว่า 117,601 คน

การช่วยเหลือผู้กักตัว : USAID ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่ใน 69 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้รับการแจกจ่ายชุดยังชีพ 188,203 ชุด พร้อมทั้งน้ำดื่ม (มูลค่าเกือบ 4 ล้านดอลลาร์) ได้โดยตรงและรวดเร็ว

การวิจัย : ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐในประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยศึกษาวิจัยโครงการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรหลัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม