ดูหนังออนไลน์
Politics

ผลสำรวจอนามัยโพลยังพบ 4 จังหวัดคุมเข้มสูงสุด ยังใส่หน้ากากผิด!!

ผลสำรวจ “อนามัยโพล” ล่าสุดยังพบ 4 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังใส่หน้ากากผิด เตือนหากหน้ากากอนามัยฉีกขาด เปื้อนสารคัดหลั่ง ต้องเปลี่ยนทันที

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และได้เน้นย้ำให้ประชาชน ป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากให้ถูกต้องตลอดเวลา เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ แต่จากผลการสำรวจอนามัยโพล ประเด็นการพบเห็นพฤติกรรมการสวมหน้ากากของคนในชุมชนเมื่อออกบ้านและไปที่สาธารณะ

ข้อมูลล่าสุดที่ได้สำรวจระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม 2564 ในกลุ่มประชาชนจำนวน 4,776 คน พบเห็นคนในชุมชนสวมหน้ากากถูกต้อง 70.9% แต่ในขณะเดียวกัน พบเห็นผู้อื่นสวมหน้ากากแต่ไม่ปิดจมูกหรือสวมใต้คาง 14.8%

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

ทั้งนี้ ผลสำรวจเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ พบเห็นผู้อื่นสวมหน้ากากถูกต้อง 66.8% ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ภาพรวมประเทศ และยังพบว่าผู้อื่นในชุมชนสวมหน้ากาก แต่สวมไม่ปิดจมูกหรือเอาไว้ใต้คางถึง 26.5% อาจทำให้เสี่ยงที่จะเป็น ทั้งผู้รับเชื้อและแพร่เชื้อโควิด-19 ไปยังผู้อื่นในชุมชนได้

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมอนามัย ยังคงเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องในกลุ่มประชาชนทุกวัน โดยต้องสวมให้แนบกระชับกับใบหน้า ให้ขอบที่มีแถบลวดอยู่ด้านบน กดแถบลวดให้แนบสันจมูก และดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง

ทั้งนี้ หากหน้ากากอนามัยฉีกขาด ใส่แล้วไม่กระชับ เปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย หรือเปียกน้ำ หรือพบว่าหน้ากากมีความชื้น ให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที และควรมีหน้ากากสำรองไว้ตลอดเวลา สำหรับหน้ากากผ้า ควรเป็นชนิดที่เย็บสองชั้นขึ้นไป และควรเปลี่ยนหน้ากากทุก ๆ 6-8 ชั่วโมง หากพบว่าเปียกชื้น สกปรก หรือเมื่อเดินทางออกจากสถานที่แออัด

นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ที่ไม่สามารถดำเนินมาตรการเว้นระยะห่าง หรือมีการระบายอากาศที่ไม่ดี ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ลดการพูดคุย งดกินอาหาร และเครื่องดื่มขณะเดินทาง ร่วมกับการปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% และเปลี่ยนหน้ากากทันทีเมื่อออกจากสถานที่นั้น ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม