ดูหนังออนไลน์
COVID-19

กรมราชทัณฑ์ ดีเดย์ ฉีดวัคซีน 3 มิ.ย. ล็อตแรกแสนโดส วันนี้ยังติดเชื้อพุ่งเกินพัน

กรมราชทัณฑ์ ฉีดวัคซีน 3 มิถุนายนนี้ กรมควบคุมโรคจัดให้ 1 แสนโดส สถานการณ์โควิดเรือนจำวันนี้ พบผู้ต้องขังติดเชื้อเพิ่ม 1,087 ราย เผยเกณฑ์ปล่อยตัวผู้ต้องขัง

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้รับการแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า จะสามารถส่งมอบวัคซีนในล็อตแรกประมาณ 100,000 โดส โดยจะใช้ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานหลักในการเก็บรักษาวัคซีน พร้อมทั้งคาดว่าจะเริ่ม ฉีดวัคซีน ในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ ที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ

กรมราชทัณฑ์ ฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ในส่วนของเรือนจำและทัณฑสถาน ที่เป็นเรือนจำสีขาว คือปลอดการติดเชื้อ ทั้งในเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง จำนวน 122 แห่ง ได้เตรียมแผนเพื่อฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ทันทีเมื่อวัคซีนถูกจัดสรรมา โดยในระยะแรก จะกระจายการฉีดวัคซีนในกลุ่มเรือนจำสีขาว ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มก่อน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูง

จากนั้นจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง ตามแนวทางดังกล่าวได้ครบถ้วน ภายในเดือน มิถุนายน 2564 ซึ่งกรมราชทัณฑ์ จะรายงานความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวให้ทราบเป็นระยะต่อไป

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ ทัณฑสถาน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 พบผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,087 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้อ อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 14,588 ราย

ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเรือนจำ และทัณฑสถาน ที่ไม่พบการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 122 แห่ง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนการ SWAB เพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำ ในกลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่พบเชื้อ ในเรือนจำและทัณฑสถาน ที่พบการแพร่ระบาด ซึ่งจะดำเนินการตรวจตามรอบในทุก 7 วัน ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และลดลงตามรอบการตรวจดังกล่าว

ราชทัณฑ์

“การตรวจตามรอบดังกล่าว เพื่อให้การค้นหาผู้ติดเชื้อ เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง และผู้ป่วยหนักให้น้อยลง” นายอายุตม์ กล่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้พ้นโทษจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อ และกลุ่มผู้ต้องขังที่ติดเชื้อแล้ว โดยกลุ่มผู้ต้องขัง ที่ไม่ติดเชื้อ และได้รับการปล่อยตัว จากเรือนจำและทัณฑสถาน จะดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนปล่อยตัว

หากเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เสี่ยงสูง ที่ต้องกักตัวหลังปล่อยตัว ให้แจ้งชื่อ และกำหนดการปล่อยตัว แก่สำนักงานสาธารณสุข ก่อนปล่อยตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน ส่วนผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ ให้ดำเนินการแยกกักตัว เพื่อสังเกตอาการก่อนปล่อย 14 วัน หากพบว่าไม่ติดเชื้อ หรือในรายที่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว ที่ไม่สามารถกลับไปพักอาศัยในภูมิลำเนาเดิมได้ จะดำเนินการประสาน ให้เข้ารับการดูแลในบ้านกึ่งวิถี สังกัดกรมคุมประพฤติ หรือ บ้านพักชั่วคราว สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนกลุ่มที่ติดเชื้อหรือกำลังรักษาตัวอยู่ จะดำเนินการประสานงานสำนักงานสาธารณสุขพื้นที่ เพื่อดำเนินการรับตัวเข้ารับการรักษา กรณีที่ผู้พ้นโทษไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลภายนอกได้ ทางกรมราชทัณฑ์จะนำตัวเข้ารักษา ภายในศูนย์พักพิงของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 2 แห่ง คือ เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำพิเศษธนบุรี โดยต้องแจ้งไปยังญาติ ให้ทราบถึงสถานที่ส่งตัวรักษา และติดตามอาการ จนสิ้นสุดการรักษา รวมถึงการดูแล และติดตามหลังพ้นโทษ

อ่านข่าวเพิ่มเติม