ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วน! ‘หมอพร้อม’ แจ้งปิดระบบจองฉีดวัคซีนโควิด ตั้งแต่ 31 พ.ค.

ด่วน! “หมอพร้อม” ปิดระบบจองฉีดวัคซีนโควิดชั่วคราว ตั้งแต่ 31 พ.ค. ส่วนคนนัดไว้แล้ว ไปฉีดได้ตามกำหนด

ช่วงเย็นวันนี้ (29 พ.ค.) เพจหมอพร้อม ได้เผยแพร่ประกาศซึ่งมีเนื้อหาระบุว่า  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศบค. และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด ระบบหมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

ปิดระบบหมอพร้อม

สำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้

1.พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานคร หรือระบบอื่นที่เปิดบริการ

2.ต่างจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการผ่าน

  • อสม./รพ.สต./โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ)
  • ระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน/ เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ) ของจังหวัด
  • หมอพร้อม LINE OA/แอปพลิเคชันหมอพร้อม เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่ทำการนัดหมายไว้แล้ว สามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม

ทั้งนี้ ระบบหมอพร้อม ยังใช้งานได้ตามปกติสำหรับปะชาชนทุกกลุ่ม ในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีน  แจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และการเป็นหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด

ปิด หมอพร้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม