Politics

ผบ.ตร. มอบงานแรก ‘บิ๊กโจ๊ก’ สำรวจความเห็นประชาชน ปรับการทำงานตำรวจ


ผบ.ตร. มอบงานแรก “บิ๊กโจ๊ก” สำรวจความเห็นประชาชน ปรับการทำงานตำรวจ นำร่อง 4 เดือน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ. 9) ในฐานะรับผิดชอบงานให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวว่า

ตนได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบโพล ผ่าน Google form เป็น people poll เพื่อเป็นการปรับรูปแบบการทำงานของ ตร. ใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป นำร่อง 4 เดือนแรก ถึงกันยายน 2564

บิ๊กโจ๊ก สบ. 9

แนวทางดังกล่าวเป็นรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ที่จะแสดงความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลจากสายตรวจที่ออกปฏิบัติหน้าที่พบปะประชาชน ให้ประชาชนสแกน หรือจะเป็นกรณีที่ประชาชนมาติดต่อที่สถานี หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเพจดัง ๆ อย่างผ่านสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV) ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านคิวอาร์โค้ด ก่อนที่จะประเมิน จะเป็นการกรอกข้อมูลทั่วไปของประชาชนพื้นที่สถานีตำรวจที่รับผิดชอบ

จากนั้นจะเข้าสู่รูปแบบคำถามของการประเมินของประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ความหวาดระแวงด้านต่าง ๆ แนวทางการแก้เหตุของตำรวจ เช่น มีการใช้เทคโนโลยี กล้อง CCTV การลงไปให้ความรู้ในโครงการต่างๆ การบังคับใช้กฎหมาย การออกตรวจของตำรวจว่าเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งความสะอาดเรียบร้อยของสถานี การพูดจาของตำรวจ จะถูกบันทึก ผลประเมินไว้ทั้งหมด ที่สำคัญที่สุด ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อตำรวจแค่ไหน

พอสิ้นเดือน ระดับกองบังคับการ กองบัญชาการ จะประมวลผลระดับสถานี เสนอผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสั่งการ ปรับแนวทางการทำงานให้เข้ากับความต้องการของประชาชนต่อไป ซึ่งทั้งหมดเป็นหน้างานยุทธศาสตร์ ตามที่ตนได้รับมอบหน้าที่จาก ผบ.ตร.

อ่านข่าวเพิ่มเติม