Politics

โควิดชลบุรีวันนี้ พบติดเชื้อใหม่ 80 ราย สะสมรวม 4,517 ราย


โควิดชลบุรีวันนี้ พบติดเชื้อใหม่ 80 ราย สะสมรวม 4,517 ราย พร้อมดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น

สำนักงานสาธารณสุข จ.ชลบุรี รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ โดยระบุว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 80 ราย

 1. Cluster บริษัท เซเลอเรส 3 ราย
 2. ชุมชนที่พักอาศัยของคนต่างด้าวและชาวไทย ในตำบลบางทราย 36 ราย ( จากการตรวจเชิงรุก 819 ราย เนื่องจากมีพนักงาน เซเลอเลสติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 28 คนพักอาศัย และแรงงานจากตลาดใหม่ติดเขื้อพักอาศัย ) จะดำเนินการค้นหาเชิงรุกในชุมชนแห่งนี้ในส่วนที่เหลือ และสอบสวนโรคติดตามผู้สัมผัสในสถานที่ทำงาน โรงงาน ชุมชน
 3. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน บริษัท โอคุมุระ 1 ราย
 4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โดยมาจากในครอบครัว 10 ราย และจากที่ทำงาน 5 ราย
 5. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 6 ราย
 6. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 19 ราย

187142000 4240288299368292 6359136306942898249 n

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 215 ราย ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น อีกจำนวน 1,063 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจะแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

เริ่มมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ( Cluster ) ในโรงงาน 4 แห่ง และตลาด 2 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง และชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้

 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า
 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
 3. ป่วยต้องหยุด
 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ อยู่ห่าง ๆ กัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลาย ๆ บริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัท เคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสสรค์ อสม เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

อาจมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อย ๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลาย ๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน

จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม