Politics

‘หมอแก้ว’ เปิดข้อมูล ‘วัคซีนซิโนแวค’ ฉีดครบ 2 เข็มลดโอกาสติดเชื้อได้ 84%


“นพ.ธนรักษ์” เปิดข้อมูลประสิทธิผล “วัคซีนซิโนแวค” ชี้ฉีดครบ 2 เข็มลดโอกาสติดเชื้อได้ 84%

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอแก้ว ผลิพัฒน์ โดยระบุว่า ข้อมูลประสิทธิผลวัคซีนซิโนแวคชิ้นแรกของไทย งานวิจัยที่ภูเก็ต วัคซีนซิโนแวคเมื่อฉีดครบ 2 เข็มไปแล้ว 14 วัน ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ 84%

จากที่ประเทศไทยได้นำวัคซีนซิโนแวคมาฉีดในหลายพื้นที่ในประเทศไทย

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับวัคซีนไปค่อนข้างมาก

ทีมภูเก็ตจึงได้วางแผนที่จะประเมินประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคเมื่อนำมาใช้จริงในสถานการณ์ในโลกที่เป็นอยู่จริง ๆ (real world)

193146279 3774732719303068 8954187780366486616 n

การวิเคราะห์ครั้งนี้ เป็นการเปรียบเทียบการตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่มีประวัติรับวัคซีน

ผลการวิเคราะห์ “เบื้องต้น” ออกมาน่าสนใจครับ

ก็เลยนำมาแบ่งปันกัน

อ้อ!! ส่วนใครที่ worship เฉพาะงานวิจัยใน ideal world

อ่านเป็นเฉพาะ randomised controlled trial

หรืออ่านได้เฉพาะงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน peer review journal

ก็ผ่านไปก็ได้นะครับ

ทีมวิจัยได้นำข้อมูลในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ครบระยะเวลากักตัว 14 วัน ในจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือนเมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มาทำการวิเคราะห์ พบว่า วัคซีนซิโนแวคเมื่อฉีดครบ 2 เข็มไปแล้ว 14 วัน ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ 84%

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ วัคซีนซิโนแวคเมื่อฉีดครบ 2 เข็มไปแล้ว 14 วันมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อได้ 84%

ทางทีมวิจัยแจ้งด้วยว่า ในขณะที่ทำการวิจัยเชื้อโควิดที่กำลังแพร่ระบาดในจังหวัดภูเก็ต เป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ ฟังแล้วก็ดูดีนะครับ

ขอบคุณทีมวิจัยมากครับที่ออกแรงทำวิจัยชิ้นนี้ออกมา
นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของนักวิจัย/นักวิชาการ
ที่ไม่ใช่แค่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ พูดผิดพูดถูก ไปเรื่อยเจื้อย
แต่เขาทำในส่วนที่ตัวเองทำได้ ทำวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ
ผลิตหลักฐาน แล้วให้หลักฐานมันพูด

ในยามนี้ ทุกคนต้องช่วยกัน
ทำในส่วนที่ตัวเองทำได้
ทำให้ดีที่สุด แล้ว #เราจะชนะไปด้วยกัน
#พวกเราทีมไทย #NeverNeverNeverGiveUp
#สำหรับประเทศไทยน้อยกว่านี้ได้ยังไง
#แด่มดงานเพื่อนร่วมอุดมการณ์ #ศิษย์มีวันนี้เพราะมีครู
#TPWork #TPlife #I_Love_What_I_Do
#ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด #บทเรียนไว้เรียนรู้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK