Politics

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เตรียมนำเข้า ‘ซิโนฟาร์ม’ 1 ล้านโดส มิ.ย. นี้


“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จับมือ “กระทรวงสาธารณสุข” ร่วมนำเข้าวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” หลัง WHO และ อย.ให้การรับรอง เบื้องต้น 1 ล้านโดสช่วงเดือนมิถุนายนนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวบูรณาการความร่วมมือนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เพื่อให้การควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น คาดว่าจะนำเข้าวัคซีนมาช่วงเดือนมิถุนายนนี้ จำนวน 1 ล้านโดส ส่วนช่วงเวลาต้องดูเรื่องการขนส่ง เพราะเพิ่งทราบว่า วันนี้ ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องมีการติดต่อเพื่อนำเข้าต่อไป โดยวัคซีนดังกล่าว เป็นวัคซีนทางเลือก ที่จัดทำโดยงบประมาณของราชวิทยาลัยฯ​ ราคาที่จะกำหนด ต้องพิจารณาต้นทุน ค่าขนส่ง ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่คิดกำไร ส่วนผู้ที่จะนำวัคซีนไปฉีด จะคิดค่าบริการฉีดเท่าไหร่ก็จะต้องไปคำนวณต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ก่อนหน้านี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศไทยในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ” นพ.นิธิ กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีเอกชนใดติดต่อซื้อ ศ.นพ.นิธิ กล่าวว่า ขณะนี้มีสภาอุตสาหกรรม และทาง ปตท. แต่ยังมีรายอื่น ๆ ด้วย แต่อยู่ระหว่างการพิจารณา หลัก ๆ หากเอกชนรายใดจะซื้อไปฉีด จะต้องมีการควบคุมราคา เราเน้นเพื่อประชาชน ส่วนสถานที่ฉีด หากเป็นที่จุฬาภรณ์ก็ต้องแยกชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะปนกับส่วนที่ฉีดอยู่แล้ว ซึ่งคนละส่วนกัน อย่างไรก็ตาม ขอย้ำในเรื่องราคานั้น ราชวิทยาลัยฯ ไม่หวังกำไร

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดหาวัคซีนทางเลือกเป็นจริง ประเทศไทยมีวัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชนชาวไทยคู่ขนานกันไปกับที่รัฐจัดหาให้ กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่หาวัคซีนหลัก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความสามารถเพียงพอ ที่จะจัดหาวัคซีนทางเลือก คนที่ได้ประโยชน์คือประชาชน

สำหรับความร่วมมือการนำเข้าวัคซีนโควิดทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือเพื่อให้การกระจายวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างทั่วถึง โดย ณ ขณะนี้วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ซึ่งเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้การรับรองแล้ว และบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ได้ยื่นเอกสารครบถ้วนและอยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะสามารถดำเนินการนำเข้า และบริหารจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการกระจายวัคซีน ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่สนใจจะจัดซื้อ พร้อมประกันวัคซีน ซึ่งจะมีการกำหนดราคาขายราคาเดียวกันทั่วประเทศต่อไป

วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มีชื่อทางการว่า “BBIBP-CorV” เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine) เช่นเดียวกับ ซิโนแวค และ โควาซิน เป็นวัคซีน ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถฉีดได้ตั้งแต่กลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุโดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่จำกัดเรื่องอายุ “ซิโนฟาร์ม” ถูกนำมาใช้กว่า 65 ล้านโดส ในประเทศจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน ฮังการี และเป็นวัคซีนชนิดแรกที่พัฒนาโดยประเทศที่ไม่ใช่ชาติตะวันตก ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจาก WHO เป็นรายที่ 6

อนึ่ง สำหรับความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เป็นการทำงานคู่ขนานกันเพื่อช่วยเหลือให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนทุกระดับได้กลับไปดำเนินชีวิตวิถีใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม