Politics

เปิดตัวเลขทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 1,742 ล้านโดส ‘ไทย’ ฉีดรวม 3.2 ล้านโดส


เปิดตัวเลข ทั่วโลกฉีดวัคซีน แล้ว 1,742 ล้านโดส ส่วนไทยรั้งอันดับที่ 5 ของอาเซียนฉีดวัคซีนแล้ว 3,208,882 โดส ส่วนใหญ่ฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (27 พ.ค.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก โดยมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,742 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 29.8 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

494432

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายประเทศ พบว่า “อิสราเอล” ได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่ “สหรัฐอเมริกา” มีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 289 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 132 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ขณะที่ อาเซียน ขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 49.30 ล้านโดส โดย “สิงคโปร์” ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (31.7% ของประชากร) ในขณะที่ “อินโดนีเซีย”ฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 26.279 ล้านโดส

ทั่วโลกฉีดวัคซีน

สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,208,882 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 35.8%

ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,742 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

 • ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรก ที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 90% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
 1. จีน จำนวน 546.71 ล้านโดส (19.5% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 289.21 ล้านโดส (44.1%)
 3. สหภาพยุโรป จำนวน 229.20 ล้านโดส (25.8%)
 4. อินเดีย จำนวน 202.53 ล้านโดส (7.4%)

ทั่วโลกฉีดวัคซีน

 • ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
 1. มัลดีฟส์ (63.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm )
 2. อิสราเอล (58.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (57.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
 4. บาห์เรน (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
 5. ชิลี (46.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 6. สหราชอาณาจักร (46.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 7. สหรัฐอเมริกา (45.1%) (ฉีดวัคซีนของ J&J, Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 8. กาตาร์ (43.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
 9. ฮังการี (42.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Sputnik V)
 10. อุรุกวัย (37.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และSinovac)

ทั่วโลกฉีดวัคซีน

 • ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 49,308,311 โดส ได้แก่
 1. อินโดนีเซีย จำนวน 26,279,853 โดส (4.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
 2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 4,495,375 โดส (2.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
 3. กัมพูชา จำนวน 4,113,384 โดส (12.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
 4. สิงคโปร์ จำนวน 3,728,869 โดส (31.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
 5. ไทย จำนวน 3,208,882 โดส (2.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
 6. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 7. มาเลเซีย จำนวน 2,605,306 โดส (4.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 8. เวียดนาม จำนวน 1,034,372 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
 9. ลาว จำนวน 814,090โดส (5.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm และ Sputnik V
 10. บรูไน จำนวน 33,850 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 • ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 3,852,043 โดส แบ่งเป็น

– เข็มแรก 2,214,721 โดส

– เข็มสอง 994,161 โดส

อ่านข่าวเพิ่มเติม