ดูหนังออนไลน์
Politics

‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานอาหาร 10,500 กล่อง

“สมเด็จพระพันปีหลวง” พระราชทานอาหารกล่อง 10,500 กล่อง ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ พม. ลงพื้นที่มอบให้ประชาชน ในพื้นที่ต่าง ๆ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และสนับสนุนโดย โครงการสลากการกุศล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ด้วยการนำอาหารกล่องพระราชทานไปมอบให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ วันละ 300 กล่อง เป็นระยะเวลา 35 วัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,500 กล่อง ซึ่งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) พร้อมด้วยนายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นผู้แทนนำอาหารกล่องพระราชทาน จำนวน 300 กล่อง ไปมอบประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และคนไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่พญาไท ทั้งหมด 3 ชุมชน ได้แก่

  • ชุมชนสุขสวัสดิ์ จำนวน 50 กล่อง
  • ชุมชนมะกอกกลางสวน 150 กล่อง
  • ชุมชนมะกอกส่วนหน้า 100 กล่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม