Politics

โควิดชลบุรี!! ติดเชื้อใหม่วันนี้ 52 ราย ติดเชื้อสะสมพุ่ง 4,395 ราย


โควิดชลบุรี!! ติดเชื้อใหม่วันนี้ 52 ราย ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ตลาดใหม่ชลบุรี ติดเชื้อสะสมรวม 4,395 ราย รักษาหายแล้ว 3,476 ราย กำลังรักษาอยู่ 898 ราย ไม่มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดเสียชีวิตสะสม 21 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ระบุว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 52 ราย มียอดสะสม 4,395 ราย รักษาหายแล้ว 3,476 ราย และกำลังรักษาอยู่ 898 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มียอดสะสมผู้เสียชีวิต 21 ราย

ทั้งนี้ พบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ 5 อำเภอ คือ

  • อ.เมืองชลบุรี 24 ราย
  • อ.พานทอง 5 ราย
  • อ.บางละมุง 10 ราย
  • อ.ศรีราชา 11 ราย
  • อ.สัตหีบ 2 ราย

โควิดชลบุรี

โดยผู้ติดเชื้อที่พบวันนี้ ยังมาจากคลัสเตอร์ตลาดใหม่ชลบุรี เป็นตลาดผักผลไม้ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก ทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้พยายามที่จะค้นหาเชิงรุก ไปกว่า 3,000 คน และวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย เดิมพบไปแล้ว 17 ราย รวมเป็น 24 ราย และยังมีผู้ป่วย ที่เชื่อมโยงในครอบครัว ตลาดใหม่ชลบุรีติดเชื้ออีก 2 ราย ส่วนผู้ป่วยเชื่อมโยงจากคลัสเตอร์โรงงานมีเพิ่มอีก 2 ราย และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 34 ราย

วันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ยังค้นหาผู้สัมผัส ทั้งหมด 141 ราย ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นอีก 1,557 ราย รอผลรับรายงานการค้นหาเชิงรุก การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจะแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงานมากขึ้น ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง มาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท เริ่มมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในโรงงาน 3 แห่ง และตลาด 1 แห่ง

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือมาตรการดังนี้ ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย ป่วยต้องหยุด จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อย ๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที เคร่งครัด ในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ อยู่ห่าง ๆ กัน สถานที่พักพนักงาน สถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพัก ที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลาย ๆ บริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท

อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มมีการระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงาน และบริษัทเคร่งครัด ในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง อาจมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่า ตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัด ในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัย ส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้าน ให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อย ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม