Politics

นนทบุรีหนัก! โควิดวันนี้ยังพุ่งสูง106 ราย แคมป์คนงาน -ตลาดสด!

โควิดนนทบุรีวันนี้ ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 ราย ส่วนใหญ่ภายใน แคมป์คนงาน ครอบครัว และตลาดสด หลายพื้นที่ยังแพร่การระบาดของเชื้อโควิด 
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 จำนวน 106 ราย สาเหตุติดเชื้อส่วนใหญ่ภายในแคมป์คนงาน ครอบครัว และตลาดสด เพศหญิง 40 ราย  เพศชาย 66 ราย  ต่างชาติ 38 ราย (พม่า 33 ราย และกัมพูชา 5 ราย)
ภูมิลำเนา
อำเภอเมือง 47 ราย
อำเภอปากเกร็ด 24 ราย
อำเภอบางบัวทอง 17 ราย
อำเภอบางใหญ่ 9 ราย
อำเภอบางกรวย 5 ราย
อำเภอไทรน้อย 4 ราย
มีอาการ 48 ราย คิดเป็น 45 %
ไม่มีอาการ 58 ราย คิดเป็น 54 %
ตลาด1201
ความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่พบใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า และคัดกรองเชิงรุก
1. การคัดกรองเชิงรุกในแคมป์ก่อสร้าง จำนวน 34 ราย
2. โลตัสแคราย, นิสสัน รัตนาธิเบศร์, บริษัท ขนิษฐาพลาสติก, ตลาดศีลทอง,ตลาดนัดลุงออม, ตลาดสายใต้ใหม่, ธนาคาร ธกส.ปากเกร็ด, ตลาดบางใหญ่
สืบค้น timeline ผู้ป่วย ได้ที่
(ประมาณ 1 – 2 วัน จากวันรายงาน)
– สามารถสืบค้น ลำดับเคส เพศ อายุ ตำบล อำเภอ วันที่ ป่วยได้
– สามารถสืบค้นสถานที่ใน TIMELINE ได้
 “ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่
https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck” (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight