ดูหนังออนไลน์
Politics

ผุดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ เฝ้าระวังไซโคลน ‘ยาอาส’ 24 ชม.

อธิรัฐ” สั่งพร้อมรับไซโคลน “ยาอาส” ผุดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่ภาคใต้ เฝ้าระวังตลอด 24 ชม.

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัย เรื่อง พายุไซโคลน “ยาอาส” บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ทำให้ในช่วงวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2564 มีมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ส่งผลให้ประเทศไทย อ่าวไทยและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

ไซโคลน “ยาอาส”

ตนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดให้กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3, 5 และ 6 ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมเจ้าท่า เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ที่อาจได้รับอิทธิพลจากพายุดังกล่าว

โดยให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถ เรือ และอุปกรณ์ รวมทั้งให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุประจำ ณ ที่ตั้งสำนักงานตลอดเวลา และให้กำชับเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

หากเกิดสถานการณ์รุนแรงเกินที่จะรับมือได้ให้เร่งประสานความร่วมมือจากจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที รวมถึงให้หน่วยงานในพื้นที่ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน ผู้ประกอบการเรือหรือชาวเรือที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทราบถึงสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม