Politics

สาธารณสุขนนทบุรีแจ้งตรวจโควิดด่วน! ใครไป ‘ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท’ ปทุมธานี

สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศแจ้งเตือนใครไปใช้บริการที่ ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ 9 – 23 พ.ค. 64 รายงานตัวด่วน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการที่ ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ 9 – 23 พ.ค. 64 ปฏิบัติตัวดังนี้
1. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ (รพ./ รพ.สต./ ศูนย์บริการสาธารณสุข/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ถึงวันเวลาที่เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว หรือ ทาง QR CODE

2. ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยประเมินตัวเอง ว่าเข้าไปในสถานที่เสี่ยงนานเกิน 15 นาที โดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย หรือ สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดแบบใกล้ชิดหรือไม่ หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ให้ทำ ดังนี้

ตลาด 1

(1) ควรกักตัวเองเพื่อรอให้ครบ 5 วัน แล้วค่อยไปตรวจหาเชื้อโควิด ยกเว้นระหว่างกักตัว มีอาการเจ็บป่วย ให้ไปตรวจคัดกรอง

(2) หากผลตรวจเป็นลบ ควรกักตัวเองต่ออีกจนครบ 14 วัน แล้วตรวจหาเชื้อซ้ำเพื่อยืนยัน

หรือ”ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck” เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403

นนทบุรี26

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight