Politics

ตะลึง!! นนทบุรีติดโควิดวันเดียว 612 ราย ‘แคมป์คนงาน-ตลาดสด’ ต้นตอ


โควิดนนทบุรีวันนี้กระฉูด ติดเชื้อวันเดียว 612 ราย สาเหตุหลัก”แคมป์คนงาน- ตลาดสด” อำเภอเมืองพุ่ง 553 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงาน ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี  ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 612 ราย (ไม่รวมแคมป์คนงาน = 86 ราย) ‼️ สาเหตุติดเชื้อส่วนใหญ่ภายในแคมป์คนงาน ครอบครัว และ ตลาดสด  เพศหญิง 37 ราย  เพศชาย 453 ราย  ต่างชาติ 500 ราย (พม่า 282 ราย ลาว 7 ราย กัมพูชา 211 ราย)

คนงาน10

 ภูมิลำเนา
อำเภอเมือง 553 ราย (แคมป์คนงาน 526 ราย)
อำเภอบางใหญ่ 26 ราย
อำเภอบางบัวทอง 16 ราย
อำเภอบางกรวย 8 ราย
อำเภอปากเกร็ด 6 ราย
อำเภอไทรน้อย 3 ราย
มีอาการ 23 ราย คิดเป็น 27 %
ไม่มีอาการ 63 ราย คิดเป็น 73 %
(ไม่รวมแคมป์คนงาน)
ความสัมพันธ์ ส่วนใหญ่พบใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน

นนทบุรี8
1. ค้าขาย 29 ราย (ขายผัก 13 ราย อื่นๆ 16 ราย)
ปากคลองตลาด 2 ราย , ตลาดนนทบุรี 3 ราย , ตลาดศาลาน้ำร้อน, ตลาดบางใหญ่, ตลาดแสงจันทร์
2. เจ้าหน้าเรือนจำ 2 ราย
3. ผู้สัมผัสใกล้ชิดในสถานที่กักตัว (LQ) 11 ราย
สืบค้น timeline ผู้ป่วย ได้ที่
http://203.157.109.21/timeline/index.php
(ประมาณ 1 – 2 วัน จากวันรายงาน)
– สามารถสืบค้น ลำดับเคส เพศ อายุ ตำบล อำเภอ วันที่ ป่วยได้
– สามารถสืบค้นสถานที่ใน TIMELINE ได้
“ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงโควิด19 ของตนเองได้ที่
https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck” (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์สื่อสารความเสี่ยงโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่เบอร์ 061 394 5402 / 061 172 2534 / 061 174 2260 / 061 394 5403 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนไปตรวจ
‼️ ค่า CT (Cycle Threshold)
– ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
– ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

ก่อนหน้านี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 44) โดยสั่งปิดพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสราง ถนนพิบูลสงครามซอย 7 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และห้ามบุคคลใดเข้า-ออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยแบ่งพื้นที่ภายในออกเป็นสัดส่วน แยกจากกันอย่างชัดเจน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight