ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ปลัดสาธารณสุข’ แจงปรับแผนกระจายวัคซีนโควิด ตามสถานการณ์ระบาด!

“ปลัดสาธารณสุข” แจงแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ปรับตามสถานการณ์การระบาด ยันทุกคนได้รับการฉีดตามความสมัครใจ จ่อจะเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปผ่าน 4 ค่ายมือถือ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แผนการกระจายวัคซีนมีการพิจารณา ทั้งจากจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด พื้นที่ระบาด และพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทั้งนี้ แผนการกระจายวัคซีนสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด เช่น ขณะนี้มีการระบาดในเพชรบุรี นนทบุรี เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการปรับการกระจายวัคซีน ไม่ว่าจะปรับแผนการกระจายวัคซีนอย่างไร ประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนตามความสมัครใจ

ปลัดสาธารณสุข
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ยืนยันว่า กระทรวงสาธารณสุข มีแผนจัดหาวัคซีนมาให้แต่ละพื้นที่ ส่วนแผนการฉีดให้ประชาชนขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละพื้นที่ สำหรับวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า จากการหารือกับบริษัทผู้ผลิตมาอย่างต่อเนื่องทางแอสตร้าเซนเนก้าทราบถึงแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทย และจะจัดส่งวัคซีนให้ได้ตามแผนคือมิถุนายนนี้ตามที่ได้ตกลงกัน

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีวัคซีนซิโนแวค กำลังตรวจรับรองรุ่นการผลิต 2.5 ล้านโดส และมิถุนายนนี้จะสั่งเข้ามาอีก 3 ล้านโดสเพื่อนำมาใช้ควบคู่กัน

สำหรับโรงพยาบาลบุษราคัม ขณะนี้ได้รับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 แล้ว 737 ราย ส่งต่อรักษา 29 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 669 ราย เป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการเล็กน้อย 474 ราย กลุ่มอาการปานกลาง 195 ราย กลับบ้านได้เพิ่ม 6 ราย สะสม 39 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จึงมีการเตรียมพร้อมเฟส 2 ขยายเตียง จำนวน 1,080 เตียง พร้อมวางผนังกั้น จัดทำห้องควบคุมความดันลบ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบอากาศ และระบบสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าให้เสร็จ 27 พฤษภาคมนี้ และเปิดรับผู้ป่วยในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมทีมบุคลากรแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ จากจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเข้าปฏิบัติงานชุดแรก อาทิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสกลนคร เป็นต้น ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ด้วยความสามารถ ประสบการณ์และความตั้งใจสูง ทำให้กระบวนการดูแลรักษาเป็นไปได้อย่างราบรื่น และจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทีมชุด 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย

ปลัดสาธารณสุข กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดหาวัคซีน “ซิโนแวค” เพื่อฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า และประชาชนในพื้นที่ระบาด ตั้งแต่กุมภาพันธ์-พฤษภาคม รวม 6 ล้านโดส และจะได้รับวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” ซึ่งเป็นวัคซีนแผนหลักในเดือนมิถุนายน 2564 และจะเริ่มฉีดให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เริ่มฉีด 7 มิถุนายนเป็นต้นไป โดยมีวัคซีนที่จะกระจายไปยังทุกจังหวัด 16 ล้านโดสฉีดในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564

ปลัดสาธารณสุข
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ระหว่าง 24 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2564 เป็นการทดสอบระบบในการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกอบอาชีพขนส่งสาธารณะที่ลงทะเบียนผ่านกระทรวงคมนาคม ได้แก่ คนขับแท็กซี่ ขสมก. วินมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ไม่มีการรับกลุ่ม Walk in

โดยวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จะเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไปผ่าน 4 ค่ายมือถือ ซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ คอลเซ็นเตอร์ และหน้าร้าน (Shop) โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7-30 มิถุนายน 2564 โดยค่ายมือถือจะจัดบุคลากรเข้ามาอำนวยความสะดวกและเพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริเวณจุดฉีดวัคซีนด้วย

สำหรับขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 45 นาที ดังนี้

จุดที่ 1 วัดอุณหภูมิ (ประตูทางเข้า) ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน รับแบบคัดกรองและใบยินยอมการเข้ารับวัคซีน ผู้เข้ารับบริการที่มีประวัติแพ้ยารุนแรง รับประทานยาต้านเกล็ดเลือด/ยาละลายลิ่มเลือดที่อาจทำให้เลือดหยุดยาก จะส่งต่อไปคัดกรองโดยแพทย์อีกครั้งหนึ่ง ณ จุดดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

จุดที่ 2 ลงทะเบียน ยืนยันตัวตนโดยแสดง QR code ที่ได้รับจากการนัดหมายพร้อมบัตรประชาชน ลงนามในใบยินยอมเข้ารับวัคซีน และรับใบนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

จุดที่ 3 ฉีดวัคซีน

จุดที่ 4 พักรอสังเกตอาการ 30 นาที

จากนั้นลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อรับแจ้งข้อมูลการรับวัคซีน ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน และออกใบรับรองการได้รับวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม