ดูหนังออนไลน์
Politics

สกัดโควิด!! เรียก 134 บริษัทก่อสร้างถกมาตรการดูแลแคมป์คนงาน

สกัดโควิดระบาด! “กทม.” เรียก 134 บริษัทก่อสร้างถกมาตรการดูแลแคมป์คนงานก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน โดยระบุว่า ในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก สำนักงานโยธาธิการของ กทม. ได้รายงาน ว่า ได้ดำเนินการขอความร่วมมือ ส่งเอกสารไปยังบริษัทก่อสร้าง ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานโยธาธิการ รวม 134 ราย เพื่อขอเชิญประชุมหารือร่วมกัน ถึงมาตรการในการดูแลแคมป์คนงาน รวมถึงขอเน้นย้ำเรื่องการตรวจตราว่าหากเข้าไปตรวจแล้วพบพฤติกรรม พฤติการณ์ ที่แคมป์คนงานไหน ของบริษัทใด ที่ยังไม่สามารถจัดการมาตรการได้อย่างถูกต้อง ทางสำนักงานเขตจะมีอำนาจในการสั่งปิด

นอกจากนี้ มีกรณีที่มีประชาชนรายงานมายัง “ศบค.” ว่า แคมป์คนงานบางแห่ง ที่มีการระบาดนั้นยังมีเดินออกมานอกแคมป์ เพื่อซื้อหาอาหาร หรือเครื่องใช้ สำนักงานเขต จึงเน้นย้ำไปที่บริษัทว่า จำเป็นจะต้องมีการจัดอาหาร หรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้คนงานอยู่ให้ได้ รวมไปถึงการจัดการสถานที่การดูแลความสะอาด ต้องช่วยกันมีมาตรการเฝ้าระวัง และการที่พบแคมป์คนงาน หรือไซด์ก่อสร้างขนาดใหญ่ มีการติดเชื้อเป็นเปอร์เซ็นต์สูง ๆ บางครั้งการคัดแยกผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงแล้ว ส่งไปให้รับการรักษาในโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ อาจเกิดความไม่สะดวก

ดังนั้น จะเป็นการดีกว่า หากบริษัทมีความพร้อม เพื่อจะได้เกิดการจัดการให้อยู่ในความดูแลในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือ แคมป์คนงานนั้นเอง เรื่องนี้ทางกรมการแพทย์ สำนักอนามัย กรมควบคุมโรค กำลังหารือกัน เพราะมีรายละเอียดที่จะต้องกำหนดเป็นมาตรฐาน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่า ประชาชนเหล่านั้น จะได้รับการดูแลรักษา มีความปลอดภัย และต้องไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดที่ควบคุมไม่ได้ เพราะถ้าเกิดการระบาดในแคมป์คนงานใด ที่ใดที่หนึ่ง ก็จะมีการครอบไว้ให้เกิดการระบาดอยู่ในเฉพาะส่วนที่เกิดการติดเชื้อตรงนั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม