ดูหนังออนไลน์
Politics

‘อดีตรมว.คลัง’ เตรียมยื่นศาลปกครองวินิจฉัย ‘พ.ร.ก.กู้เงิน 7 แสนล้าน’ พรุ่งนี้

“อดีตรมว.คลัง” เตรียมยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย “พ.ร.ก.กู้เงิน 7 แสนล้านบาท” 13.00 น. พรุ่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thirachai Phuvanatnaranubala ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ระบุว่า **แถลงข่าว นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล**

“ธีระชัยจะยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย พ.ร.ก. 7 แสนล้าน”

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนหลายแหล่ง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .. เพื่อกู้เงินในวงเงิน 7 แสนล้านบาทนั้น

187563046 335172041313399 6464472840954642002 n

เนื่องจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท นั้น มีบทบัญญัติที่นอกเหนือจากเรื่องการกู้เงิน โดยได้บรรจุกระบวนการใช้จ่ายเงินของรัฐเข้าไว้ด้วย

โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จครบวงจรเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ทำให้การใช้จ่ายเงินของรัฐมีความหละหลวม ไม่มีขบวนการตรวจสอบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อันเป็นการละเมิดหลักการวินัยการเงินการคลัง และเป็นที่เชื่อได้ว่า พ.ร.ก. ฉบับใหม่ก็จะมีข้อกำหนดเช่นเดียวกัน

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความห่วงใยในหลักการบริหารการคลังของประเทศ จึงจะยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเรื่องนี้ และเนื่องจากเป็นประเด็นที่สำคัญ จึงใคร่ขอให้องคมนตรีกรุณานำข้อทักท้วงของนายธีระชัยและของทุกฝ่ายไปประกอบการพิจารณาให้รอบด้าน โดยนายธีระชัยจะยื่นคำร้องในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

นายธีระชัย กล่าวว่า ผมเองไม่ขัดข้องที่รัฐบาลจะกู้เงิน เพราะตระหนักว่าประชาชนมีความเดือดร้อน และประชาชนจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการแก้ปัญหาโควิดอีกมาก แต่เห็นว่าการใช้จ่ายเงินของรัฐ จำเป็นต้องมีการควบคุมตรวจสอบตามหลักวินัยการเงินการคลัง

ผมขอย้ำว่า ไม่คัดค้านการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะกู้เงิน แต่ขอแนะนำให้แก้ไขร่าง พ.ร.ก. โดยขอให้ใช้หลักการเดียวกับ พ.ร.ก. สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ ที่กู้เงินเพื่อโครงการไทยเข้มแข็ง และ พ.ร.ก. สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ ที่กู้เงินเพื่อบริหารจัดการน้ำท่วมใหญ่

ซึ่งทั้งสองกรณี กำหนดให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามครรลองปกติ อันเป็นไปตามหลักวินัยการเงินการคลัง

ผมเห็นว่า การที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ร่าง พ.ร.ก. ที่บัญญัติวิธีใช้จ่ายโดยจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ คัดเลือกโครงการเอง กำกับโครงการเอง กำหนดระเบียบบริหารโครงการเองนั้น ทำให้มีช่องโหว่หละหลวม ขาดการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม ไม่ตรงหลักวินัยการเงินการคลัง จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ขอบคุณภาพปกจาก www.bot.or.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK