ดูหนังออนไลน์
Politics

รู้ไหม!! วัคซีน 6 ล้านโดส เข้าไทยแล้วไปไหน??

เช็คเลย! วัคซีน 6 ล้านโดส เข้าไทยแล้วอยู่ที่ไหนบ้าง??  เผยกระจายลงพื้นที่แล้ว 3.6 ล้านโดส อยู่ระหว่างจัดส่งพื้นที่ 4 แสนโดส  อยู่ระหว่างการตรวจคุณภาพการผลิต 2 ล้านโดส

หลังจากที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข โดยองค์การเภสัชกรรม( อย.) ดำเนินการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เร่งด่วน จำนวน 2 ล้านโดส โดยมีการเจรจาจัดซื้อ จากบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ซายน์ จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน (Sinovac Life Sciences Co.,Ltd., People’s Republic of China) โดยวัคซีนซิโนแวค

ล็อตแรก ได้จัดส่งให้องค์การเภสัชกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 แสนโดส

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 8 แสนโดส

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 ล้านโดส

​เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564  จำนวน 5 แสนโดส

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000,000 โดส

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2564 วั จำนวน 5 แสนโดส

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 วัคซีนซิโนแวค ที่รัฐบาลไทยจัดซื้อเพิ่มจำนวน 1.5 ล้านโดส ส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว โดยปัจจุบันจีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 8 ชุด รวมทั้งสิ้น 6 ล้านโดส วัคซีนจีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มที่

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความระบุว่า วัคซีน 6 ล้านโดส เข้าไทยแล้วอยู่ที่ไหนบ้าง??  ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2564  ไทยรับวัคซีนโควิด-19 เข้ามาแล้ว 6 ล้านโดส ขณะนี้กำลังดำเนินการตามแผนการจัดสรรวัคซีน โดย

– กระจายลงพื้นที่แล้ว 3.6 ล้านโดส

– อยู่ระหว่างจัดส่งพื้นที่ 4 แสนโดส

– อยู่ระหว่างการตรวจคุณภาพการผลิต 2 ล้านโดส

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight