ดูหนังออนไลน์
Politics

แจกฟรี 13 ล้านสิทธิ์!! ฟรีประกันแพ้วัคซีน 13 ล้านสิทธิ์ หนุนคนไทยฉีดวัคซีนโควิด

สมาคมประกันวินาศภัย จัดโครงการ “ฉีดช่วยชาติ หมอพร้อมฉีด ประกันวินาศภัยพร้อมดูแล” หนุนคนไทยฉีดวัคซีนโควิด แจกประกันแพ้วัคซีนฟรี! 13 ล้านสิทธิ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ช่วยชาติหยุดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะตัวแทนของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยไทยที่ส่งเสริมการนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยในการบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและประเทศชาติ มีความห่วงใยต่อวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประชุมหารือร่วมกับบริษัทสมาชิกจัดโครงการ “ฉีดช่วยชาติ หมอพร้อมฉีด ประกันวินาศภัยพร้อมดูแล” ขึ้น เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการแพ้วัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปฟรี จำนวน 13 ล้านสิทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 กันมากขึ้น
 สมาคมประกันวินาศภัยไทยมีความเชื่อมั่นว่า วัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยล้วนเป็นวัคซีนที่ได้รับการทดสอบในวงกว้างแล้วว่ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการมอบกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนให้กับประชาชนฟรี ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของบริษัทประกันวินาศภัยที่มีเจตนารมณ์ในการเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อร่วมกันช่วยชาติให้ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน
สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมอบประกันภัยแพ้วัคซีนฟรีให้กับประชาชน รวมทั้งสิ้น 13 ล้านสิทธิ์ ได้แก่
1.  กรุงเทพประกันภัย  จำนวน 2,000,000 สิทธิ์
2.  ทิพยประกันภัย  จำนวน 2,000,000 สิทธิ์
3. เมืองไทยประกันภัย  จำนวน 2,000,000 สิทธิ์
4. วิริยะประกันภัย  จำนวน 2,000,000 สิทธิ์
5.  สินทรัพย์ประกันภัย  จำนวน 1,000,000 สิทธิ์
6. สินมั่นคงประกันภัย  จำนวน 1,000,000 สิทธิ์
7.  อาคเนย์ประกันภัย  จำนวน 1,000,000 สิทธิ์
8.  เอเชียประกันภัย 1950  จำนวน 1,000,000 สิทธิ์
9.  ประกันภัยไทยวิวัฒน์  จำนวน 500,000 สิทธิ์
10.  ฟอลคอนประกันภัย  จำนวน 500,000 สิทธิ์
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดการเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ รวมถึงระยะเวลาและเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่แต่ละบริษัทกำหนด สมาคมประกันวินาศภัยไทย และภาคธุรกิจประกันวินาศภัย มีความเชื่อมั่นว่าการมอบกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีน จำนวน 13 ล้านสิทธิ์ ในครั้งนี้ จะกระจายไปสู่ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคม และสร้างความมั่นใจในการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคนไทยให้ฉีดวัคซีนได้อย่างมั่นใจเพื่อร่วมกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ให้เราสามารถผ่านวิกฤติไวรัสร้าย COVID-19 นี้
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight