ดูหนังออนไลน์
Politics

‘กระทรวงต่างประเทศ’ แจงกรณีญี่ปุ่นยกระดับคำเตือนเดินทางเข้าไทย

“โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ” แจงกรณีญี่ปุ่นยกระดับคำเตือนเดินทางเข้าไทย จากระดับ 2 ไม่เดินทางไปหากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน เป็นระดับ 3 แนะนำไม่ให้เดินทางไป

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงถึงกรณีที่ญี่ปุ่นประกาศยกระดับคำเตือนชาวญี่ปุ่นในการเดินทางไปต่างประเทศรวมถึงไทยว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ญี่ปุ่นได้ประกาศยกระดับคำเตือนการเดินทางไป 7 ประเทศ รวมถึงไทย จากระดับ 2 (ไม่เดินทางไป หากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน) เป็นระดับ 3 (แนะนำไม่ให้เดินทางไป)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น โดยเป็นการเพิ่มเติมจากรายชื่อประเทศที่อยู่ในระดับ 3 อยู่แล้ว 153 ประเทศ ทำให้ปัจจุบันมีประเทศที่อยู่ในระดับ 3 รวมทั้งสิ้น 160 ประเทศ ซึ่งการยกระดับคำเตือนการเดินทางดังกล่าว มิได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการควบคุมชายแดน ที่จำกัดการเดินทาง สำหรับผู้ที่เดินทางจากไทยเข้าญี่ปุ่นให้เข้มงวดขึ้นกว่าที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ญี่ปุ่นได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และห้ามคนต่างชาติที่ขอตรวจลงตราใหม่จากทุกประเทศเข้ามายังญี่ปุ่น และยังไม่ได้ผ่อนคลายมาตรการให้ชาติใด

ทั้งนี้ ผู้ซึ่งอยู่ภายใต้สถานะผู้ที่ได้รับยกเว้นเป็นกรณีพิเศษยังคงได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ ได้แก่ นักการทูตและราชการ (Diplomat and Official category) คู่สมรสและบุตรของชาวญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งผู้ที่เดินทางต้องแสดงผลการตรวจเชื้อเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น ตรวจเชื้อโควิด-19 ที่สนามบินเมื่อเดินทางถึง กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และไม่เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ

สำหรับการจัดเที่ยวบินนำคนไทยจากญี่ปุ่นกลับไทย (repatriation flight) เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight) รวมถึงคนไทยที่เดินทางกลับไทย โดยเดินทางผ่านญี่ปุ่น (transit) ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

อ่านข่าวเพิ่มเติม