ดูหนังออนไลน์
Politics

สภาฯ เปิดข้อกำหนดสื่อเข้าปฎิบัติหน้าที่ ป้องกันโควิดระบาด!

สภาฯ เข้มมาตรการป้องกันโควิด เปิดข้อปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชน อนุญาตเฉพาะผู้มีบัตรประจำรัฐสภาเท่านั้น พร้อมกำชับให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งผ่านกลุ่มไลน์แอปพลิเคชันสื่อมวลชนประจำรัฐสภาถึงข้อปฏิบัติของสื่อมวลชน ในการเข้าทำข่าวภายในพื้นที่อาคารรัฐสภา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสื่อมวลชนที่จะเข้ามาในพื้นที่ต้องกรอกแบบคัดกรองโควิด-19 โดยสแกนคิวอาร์โค้ดทุกครั้งก่อนเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา จากนั้น ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่บริเวณประตูทางเข้าออก ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่

สำหรับสื่อมวลชนที่ไม่มีบัตรสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ไม่สามารถเข้ามาทำข่าวภายในบริเวณพื้นที่อาคารรัฐสภา เนื่องจากจะงดการแลกบัตรสื่อมวลชนชั่วคราว พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่จะเข้ามาทำข่าวภายในอาคารรัฐสภา ในส่วนของสื่อโทรทัศน์ขอให้เข้ามาทำข่าวสำนักละ 1 ทีมไม่เกิน 3 คน สื่อหนังสือพิมพ์และสื่ออื่น ๆ ให้เข้ามาทำข่าวสำนักละ 1 คน

ส่วนการแถลงข่าวที่บริเวณจุดแถลงข่าวชั้น 1 เน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเวันรักษาระยะห่าง โดยการสัมภาษณ์สมาชิกกำหนดให้ใช้ ณ บริเวณจุดแถลงข่าวเท่านั้น งดการให้สื่อมวลชนบันทึกภาพบริเวณชั้นลอยห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร

อ่านข่าวเพิ่มเติม