ดูหนังออนไลน์
Politics

เปิด 16 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด เคลียร์ทุกข้อสงสัยที่นี่!!

เคลียร์ทุกข้อสงสัย เปิด 16 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด ลั่นประเทศไทยมีคนฉีดวัคซีนแล้ว 1.7 ล้านคน ยังไม่มีคนตายจากการฉีดวัคซีน แต่ตายเพราะติดเชื้อโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แชร์ 16 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 จากหมอศิริราช – จุฬาฯ – รามาฯ สรุปความจาก “ฝ่าวัคชื่น COVID-19 ฟังชัด ๆ กับ 3 สถาบัน” ทาง Facebook : รามาแชนแนล (11 พ.ค. 2564 เวลา 18.00 น.) โดย

  • ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก โรงพยาบาลศิริราช
  • รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โรงพยาบาลศิริราช
  • ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.พญ.ธนยวีร์ ภูธนกิจ รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
  • ศ.นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด

1. เขาว่าฉีดแล้วตาย?

ในประเทศไทยมี 1.7 ล้านคน ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังไม่มีคนตาย แต่มีคนตายจากโควิดทุกวัน

2. ฉีด ไม่ฉีด หรือรอ?

ฉีดเลย ฉีดแล้วโอกาสติดลดลงครึ่งหนึ่งทันที และช่วยป้องกันคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ตอนนี้ยังไม่มีวัคซีน

3. วัคซีนยี่ห้อไหนดีกว่ากัน?

ทุกยี่ห้อประสิทธิภาพในภาพรวมไม่ต่างกัน ที่ต้องมีหลายยี่ห้อไม่ใข่เพื่อแข่งขัน แต่เพื่อจะได้ช่วยกันระดมฉีดทุกตัว ที่มีให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุด อิสราเอล อเมริกา อังกฤษ จีน ใช้วัคซีนต่างชนิดกัน แต่กลับสู่ภาวะปกติได้เหมือนกัน (ฝรั่งเศสใช้ตัวเดียวกับอังกฤษ แต่ขณะนี้ยังวิกฤต เพราะฉีดได้น้อย)

4. ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้?

ได้ ไวรัสกลายพันธุ์บางตัวทำให้ประสิทธิภาพลดลง แต่ลดลงแปลว่ายังมีประสิทธิภาพอยู่

5. เข็ม 1 กับเข็ม 2 คนละยี่ห้อ?

ทำได้ แต่ไม่แนะนำ ยกเว้นกรณีหมอเห็นว่า “จำเป็น” ตอนนี้เมื่อฉีดเข็มแรกระบบจะจองเวลา/สถานที่ สำหรับฉีดเข็ม 2 ในทันที ยิ่งเปลี่ยนจะยิ่งช้า

6. โอกาสเกิดคลัสเตอร์ใหม่?

สถานการณ์ตอนนี้ เป็นสัญญาณเตือนว่าการระบาดเกิดได้ทุกชมุชน ถ้าไม่อยากเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ต้องรีบฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด

7. เมื่อใดจะกลับสู่ภาวะปกติ?

ยิ่งฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมมาก ยิ่งกลับสู่ภาวะปกติได้เร็ว เราต้องฉีด 100 ล้านโดส ถ้าได้วันละ 300,000 ต้องใช้เวลา 10 เดือน ถ้าจะปลดล็อกภายในสิ้นปีต้องร่วมมือกันฉีดให้เร็วกว่านั้น

8. หมอพร้อมแค่ไหน?

หมอพร้อมแล้ว มิถุนายนนี้ ถ้าวัคซีนพร้อม คนรับวัคซีนพร้อม ฉีดได้ทันที

9. ผลข้างเคียง อาการเป็นอย่างไร?

ผลข้างเคียงที่เป็นอาการแพ้จริง ๆ มีเพียง 1 ในแสนส่วน ไข้ต่ำ ปวด บวม แดง ร้อน มีรายงานไม่ถึง 10% มีไข้ เป็นอาการปกติ แสดงว่าร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีน อายุน้อย/เพศหญิงเป็นมากกว่า

10. ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันจริงไหม?

การฉีดไม่ได้เพิ่มปรากฏการณ์การเกิดลิ่มเลือดทั่วไป แต่เป็นลิ่มเลือดอุดตันชนิดพิเศษ พบน้อยมาก ยังไม่พบในคนไทยและรักษาได้ แต่ถ้าติดโควิดมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันมีมากกว่า

11. มีอาการชาครึ่งตัวหลังฉีดจริงไหม?

อาการชา หรืออ่อนแรงครึ่งตัวเกิดได้ เป็นอาการชั่วคราว อาจเกิดจากร่างกายไม่พร้อม อ่อนเพลีย หรือกลัว หายเป็นปกติได้ใน 1-3 วัน หรือไม่เกิน 1 สัปดาห์

12. ต่างวัย ผลข้างเคียงต่างไหม?

ต่าง อายุน้อย/เพศหญิงพบอาการมากกว่า กรณีผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว ไม่ได้ทำให้มีผลข้างเคียงมากขึ้น แต่้ถาติด อาการจะรุรแรง ดังนั้น ต้องรีบมาฉีด

13. วัคซีน ต่างยี่ห้อ ผลข้างเคียงต่างไหม?

ต่าง “แอสตร้าเซเนก้า” เป็นวัคซีน “เชื้อเป็น” ทำให้มีไข ปวดเมื่อย แต่มีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่เข็มแรก “ซิโนแวค” เป็นวัคซีน “เชื้อตาย” ผลข้างเคียงน้อย แต่ต้องฉีดครบ 2 เข็มจึงจะมีภูมิคุ้มกันเต็มที่

14. กรณีพบอาการข้างเคียงหลังฉีด?

ณ จุดฉีดวัคซีนทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์พร้อมดูแลตามมาตรฐาน หลังฉีดจะต้องอยู่ดูอาการ 30 นาที ถ้ามีอาการข้างเคียงสามารถแก้ไขและส่งต่อได้ทันที

15. ทำไมให้คนแก่ฉีดซิโนแวค?

ก่อนหน้านี้ จริง ๆ ก็ไม่ได้มีข้อห้าม แต่เพราะตอนหลังนี้ มีผลการศึกษาเพิ่มเติม ที่ยืนยันว่าปลอดภัย ทีมหมอจึงเสนอให้ปลดล็อกเรื่องอายุ มีตัวไหน จะได้ฉีดตัวนั้นก่อน แต่ไม่ได้บังคับ

16. ใครบ้างที่ยังไม่ควรฉีด?

  • กำลังป่วย
  • มีโรคประจำตัวอาการหนัก เช่น โรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจวาย หรือหัวใจเต็นผิดจังหวะอยู่ ต้องให้แพทย์ประจำตัวประเมิน
  • หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก (น้อยกว่า 12 สัปดาห์)

อ่านข่าวเพิ่มเติม