Politics

จี้ลาออก! กลุ่มประชาชนคนไทย จี้ ‘บิ๊กตู่’ ลาออก เปิดทางนายกฯ คนนอก

กลุ่มประชาชนคนไทย “ทนายนกเขา -ปรีดา เตียสุวรรณ์-ศิริชัย ไม้งาม- พิชิต ไชยมงคล” จี้นายกฯลาออก เปิดโอกาสตั้ง”รัฐบาลสร้างชาติ” ขู่ยกระดับ 18 พ.ค.นี้ บุกทำเนียบ ยื่นหนังสือขอให้ “บิ๊กตู่” ลาออก  

ที่อาคารพญาไทพล่าซ่า กลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) นำโดย นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา นายปรีดา เตียสุวรรณ์ นายศิริชัย ไม้งาม และนายพิชิต ไชยมงคล เปิดแถลงข่าวขอให้รัฐบาลเสียสละลาออก ล้มเหลว แก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด – 19  การปฏิรูปการเมือง เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งรัฐบาลสร้างชาติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272

นายพิชิต ไชยมงคล อดีตแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) และแนวร่วมกลุ่ม กปปส. กล่าวว่า กลุ่มยังคงยืนยันว่า ต้องการที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศ  ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลับไม่สามารถที่จะปฏิรูปประเทศไทยได้เลยแม้แต่สักข้อเดียว โดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจและปฏิรูปการเมือง

759088 1

“ถึงเวลาแล้วที่ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องเสียสละตนเอง เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดรัฐบาลสร้างชาติขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญ ภายใต้กลไกรัฐสภา เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ปัญหาการกระจายวัคซีนให้เป็นรูปธรรมและให้ถึงประชาชนให้เร็วที่สุด รัฐบาลสร้างชาติต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยโดยมีกรอบเวลาที่ชัดเจน รัฐบาลสร้างชาติที่เกิดขึ้นจะต้องดำเนินการเรื่องของการปรองดองแห่งชาติให้เกิดขึ้นให้ได้ แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพล.อ.ประยุทธ์ จะต้องลาออกและเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งรัฐบาลสร้างชาติขึ้นมา”นายพิชิต กล่าว

759088

ด้านนายปรีดา กล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันนำเสนอเรื่องการปฏิรูปมาไม่ถูกต้อง 7 ปีที่ผ่านมา มีการบริหารงานจากกลุ่มคนชุดเดียวกัน ไม่เห็นการปฏิรูปใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าต้องการแก้ปัญหาของประเทศ ต้องได้คนที่รักชาติ เป็นคนที่ไม่ได้ทำเพื่อตนเอง ทำเพื่อประชาชน ทำเพื่อสังคม ทำเพื่อประเทศชาติ จึงขอให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มาจากคนที่มีจิตวิญญาณที่รักประเทศ

759091

ด้านนายนิติธร กล่าวว่า เกณฑ์การพิจารณาว่า พล.อ.ประยุทธ์ ควรเสียสละลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี มาจากคำปรารภของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ชี้ให้เห็นถึงวิกฤติของประเทศ ที่เกิดจากมีผู้ไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง มีการทุจริตฉ้อฉล และบิดเบือนอำนาจ และขาดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ดังนั้นเพื่อหาทางออกจึงต้องเปิดให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีจากนอกบัญชีพรรคการเมือง โดยใช้มาตรา 272 วรรค 2

“วันที่ 18 พฤษภาคมนี้ พวกเราจะไปยื่นหนังสือเพื่อขอให้พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก ที่ทำเนียบรัฐบาล  จะยกระดับการเรียกร้องหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา”นายนิติธร กล่าว

เมื่อถามว่า จุดยืนกลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) คล้ายกับนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กลุ่ม “ไทยไม่ทน” จะมีโอกาสไปรวมกันหรือไม่เพราะมีจุดประสงค์ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ นายนิติธร กล่าวว่า ไม่สามารถตอบได้ เพราะต่างคนต่างดำเนินการ

759094

นอกจากนี้ กล่าวถึง คุณสมบัตินายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 (2) ว่า จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติมากกว่าพวกท้องเห็นประโยชน์ มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาและมองนอกกรอบ ยอมรับความจริงในสังคม ส่วนจะเป็นใคร ในอนาคตต้องเป็นใครก็ได้ที่มีคุณสมบัติ และอาจจะจัดรายชื่อให้ประชาชนโหวต ขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้องค์กรอิสระได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาล คสช.ลาออก เพราะขนาดนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว

759086

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight