ดูหนังออนไลน์
Politics

เผยล่าสุดคนไทยฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 2 ล้านโดส พร้อมกระจายทั่วไทย

“โฆษกรัฐบาล” เผยล่าสุดคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วมากกว่า 2 ล้านโดส เตรียมกระจายวัคซีน Sinovac อีก 3.5 ล้านโดส ที่เข้ามาภายในเดือนนี้ พร้อมเร่งฉีดให้ประชาชนทั่วประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ประเทศไทยได้เริ่มทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนแล้วมากกว่า 2,124,732 โดส ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว มีจำนวน 1,416,732 ราย

  • แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 869,860 ราย
  • ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 411,706 ราย
  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 134,866 ราย

อนุชา 15564

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ (ได้รับวัคซีน 2 เข็ม) มีจำนวน 708,300 ราย

  • เป็นบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 435,092 ราย
  • ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 232,362 ราย
  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 40,846 ราย

ทั้งนี้ หากคิดเป็นจำนวนโดสที่เข้ามาในประเทศไทยและได้รับการจัดสรรแล้ว บุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วจำนวน 1,304,952 โดส คิดเป็น 61.42% ของจำนวนโดสทั้งหมดที่เข้ามา ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 644,068โดส คิดเป็น 30.31% ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปและบุคคลที่มีโรคประจำตัวได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 175,712 โดส คิดเป็น 8.27% ซึ่งจนถึงวันนี้พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน ที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญแล้วเพียง 14 ราย ซึ่งทุกรายอาการหายเป็นปกติแล้ว และยังไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากวัคซีนแต่อย่างใด

นายอนุชา กล่าวว่า ตั้งแต่วัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกที่เข้าถึงไทยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ปัจจุบันได้มีการจัดสรรวัคซีนไปแล้ว 2,454,496 โดส ขณะที่วัคซีน Sinovac จะทยอยเข้ามาอีกในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ โดยได้เข้ามาแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 ล้านโดส วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มาถึงไทยแล้ว 5 แสนโดส วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 อีก 5 แสนโดส และก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 อีก 1.5 ล้านโดส รวมเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีวัคซีน Sinovac เข้ามาทั้งสิ้น 3.5 ล้านโดส ซึ่งพร้อมจะกระจายไปทั้ง 77 จังหวัด

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายจัดหาวัคซีนให้เพียงพอกับประชาชนทุกคน จึงได้มีการปรับเพิ่มการจัดหาวัคซีนจาก 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดส ส่วนรูปแบบการกระจายวัคซีนนั้น จะดำเนินการผ่าน 3 รูปแบบ คือ

  1. การนัดผ่านไลน์ หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”
  2. นัดเป็นกลุ่ม เช่น อสม. หรือผ่านทางองค์กรภาครัฐและเอกชนที่จะรวบรวมสมาชิก
  3. การ Walk In โดยสัดส่วนการจัดสรรทั้ง 3 รูปแบบนี้ จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นสมควร ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งประเด็นของปริมาณวัคซีนและสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะรูปแบบการ Walk in จะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป

“ขอเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม ผ่านองค์กรต่างๆ ที่จะนำบุคลากรมาฉีดเป็นกลุ่ม และระบบ Walk In ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน นี้ และขอให้ประชาชนแต่ละจังหวัด ติดตามการประกาศของจังหวัดในรายละเอียด ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะยึดแนวนโยบายของที่รัฐบาลกำหนด” นายอนุชา กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK