ดูหนังออนไลน์
Politics

‘บิ๊กตู่’ หารือ ‘นายกฯเวียดนาม’ พร้อมกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจ

“พล.อ.ประยุทธ์” หารือ “นายกรัฐมนตรีเวียดนาม” พร้อมกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจในช่วงความท้าทายโควิด-19 มุ่งกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างกันอย่างรอบด้าน

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เข้ารับตำแหน่งใหม่ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับ นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ชื่นชมความสัมพันธ์ฉันท์มิตร ที่ใกล้ชิดระหว่างไทย – เวียดนาม พร้อมเชิญให้นายจิ๋งห์มาเยือนประเทศไทย ในโอกาสแรก นายกรัฐมนตรี ย้ำความพร้อมของไทย ที่จะร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของเวียดนามอย่างใกล้ชิด

พล.อ.ประยุทธ์

ทั้งนี้ ในฐานะเป็นหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างกัน (Strengthened Strategic Partnership) และเชื่อมั่นว่า ภายใต้การดำรงตำแหน่งของนายจิ๋งห์ จะสามารถนำพาให้ประเทศเวียดนาม ก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรค ในโอกาสนี้ ฝากความความระลึกถึง และความปรารถนาดี ไปยังนายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และนายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รู้สึกเป็นเกียรติ ที่นายกรัฐมนตรีไทย แสดงความยินดีในวันนี้ พร้อมที่จะดำเนินนโยบาย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเวียดนาม 2021 – 2025 รวมทั้งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ กับประเทศที่มีบทบาทสำคัญ เช่น ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งหวังว่า จะได้ร่วมงานกับ นายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ชื่นชมความมุ่งมั่น ความพยายามของไทย ในการควบคุม การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 พร้อมร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยน เพื่อเอาชนะความท้าทายครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทั้งสองฝ่าย ได้หารือเกี่ยวกับกลไก ความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่ดี ของทั้งสองประเทศ หวังจะเห็นการร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วน ทางยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 ทั้งนี้ เห็นพ้องที่จะจัดการประชุม ร่วมนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat: JCR) ครั้งที่ 4 ในโอกาสแรก โดยจัดตามรูปแบบที่เหมาะสม และเอื้ออำนวยกับสถานการณ์

ด้านเศรษฐกิจ ไทยชื่มชมพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ของเวียดนาม และแม้จะเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เศรษฐกิจของเวียดนาม ก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยไทยมุ่งมั่น จะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ กับเวียดนาม และพร้อมร่วมมือ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ยืนยันความตั้งใจ ของเวียดนาม ที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้า และการลงทุนกับไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เกษตรไฮเทค การผลิตรถยนต์ และทุกด้านที่ไทยมีศักยภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณเวียดนาม ที่ให้การดูแล และขอให้ช่วยสนับสนุนนักลงทุนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านที่ไทยสนใจ และมีศักยภาพ อาทิ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการลงทุนของบริษัท SCG ในจังหวัดบาเหรี่ยะ – หวุงเต่า

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไทย และเวียดนามได้ร่วมหารือ เพื่อพิจารณาลดข้อกำหนด ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กัน และมุ่งหน้าดำเนินนโยบาย ด้านเศรษกิจ ตามที่ได้ตั้งเป้าพัฒนาตัวเลขทางการค้า การลงทุนเอาไว้ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ในช่วงเวลาของความท้าทาย ต้องมีความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในส่วนของความร่วมมือพหุภาคี ไทย และเวียดนาม ยืนยัน สนับสนุนการส่งเสริมความเชี่อมโยง ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเวียดนามพร้อมสนับสนุนไทย ในกรอบความร่วมมือเอเปค ซึ่งไทยจะดำรงตำแหน่ง เจ้าภาพเอเปคในปี 2565 โดยนายกรัฐมนตรี  กล่าวชื่นชมบทบาทของเวียดนาม ในฐานะ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการผลักดันให้เกิดการสนับสนุนบทบาทของอาเซียน ต่อสถานการณ์ในเมียนมา โดยไทยและเวียดนามยึดมั่นใน Five-Point Consensus เพื่อให้เปิดการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้อวยพรกันและกัน ให้ประสบแต่ความสุข และมีสุขภาพแข็งแรง โดยจะมอบหมายให้กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อพัฒนาความร่วมมือ ตามแนวทางที่ได้หารือกันในรายละเอียดต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK