Politics

เตรียมตั้งศูนย์บัญชาการ ‘ศธ.’ แก้ปัญหาเรื่องการเรียนการสอนช่วงโควิด

“ตรีนุช” เผยเตรียมตั้ง “ศูนย์บัญชาการของกระทรวงศึกษาธิการ” แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เกี่ยวกับการเรียนการสอนช่วงโควิด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่ประชุมได้สรุป 7 นโยบายเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะทางอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

“เป็นนโยบายที่ตนต้องการให้เกิดผลสำเร็จภายในระยะเวลา 3 – 5 เดือน โดยตนได้มอบหมายให้องค์กรหลักของ ศธ.แต่ละหน่วยงานไปจัดทำรายละเอียดข้อมูลอย่างรอบด้าน รวมถึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามนโยบายทั้ง 7 เรื่องขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาวตรีนุช กล่าว

ตรีนุช 125641

ทั้งนี้ ส่วนตัว มองว่า อาจจะไม่จำเป็นต้องมีคณะทำงานถึง 7 ชุด เพราะมีนโยบายบางเรื่องที่คล้ายกัน จึงสามารถใช้คณะทำงานติดตามชุดเดียวกันได้ เช่น เรื่องขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และการพัฒนาทักษะทางอาชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการของกระทรวงศึกษาธิการ” (ศธ.) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้

สำหรับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการของ ศธ. นั้น จะมีสำนักงานปลัด ศธ. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมมีตัวแทนจากองค์กรหลัก ศธ. ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นเหมือนศูนย์ข้อมูลในการทำหน้าที่ดูแลงานของทุกองค์กรหลัก ศธ. ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่

  1. OnSite
  2. Online
  3. On Air
  4. On Demand
  5. On Hand

ทั้งนี้ เพราะการศึกษาในช่วงโควิด ถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยทีต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งศูนย์ดังกล่าวยังทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ปัญหา และอุปสรรคในการเรียนการสอนของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง และการเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo