Politics

‘กทม.-ปริมณฑล’ ต้องเฝ้าระวังเข้ม! หลังแนวโน้มแพร่ระบาดยังสูง


“ศบค.ชุดเล็ก” เผย “กทม. – ปริมณฑล” ยังต้องเฝ้าระวังเข้มข้น หลังแนวโน้มการแพร่ระบาดไม่ลดลง พบผู้ป่วยปอดอักเสบ – ใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) และประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดไม่ลดลง บางแห่งคงตัว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ยังถือเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น หรือพื้นที่แดงเข้ม และยังพบว่าแนวโน้มพบผู้ป่วยอาการหนักคือปอดอักเสบ และผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

ณัฐพล 11564

นอกจากนี้ ยังมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในชุมชนแออัด โรงงาน สถานประกอบการ และตลาด โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อคือการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกัน ทั้งในสถานประกอบการ ในที่ทำงานและในครอบครัว

ดังนั้น จึงขอให้ ศบค. ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเน้นย้ำให้ประชาชนและทุกภาคส่วนงดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม งดรับประทานอาหารร่วมกันในกลุ่มเพื่อน และที่ยังต้องถือเป็นมาตรการเข้มข้นคือ ขอให้ทุกหน่วยงานยังคง ทำงานที่บ้าน หรือเวิร์คฟอรมโฮม

อ่านข่าวเพิ่มเติม