Politics

รวบแรงงานต่างด้าวเถื่อน จ่อเอาผิดเจ้าของ ‘ล้งปลาหมึก’ สมุทรสาคร

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร-ตำรวจ-เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง บุกค้น “ล้งปลาหมึก” ข้างตลาดทะเลไทย  รวบแรงงานต่างด้าวเถื่อน จ่อเอาผิดเจ้าของล้ง
นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สั่งให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัด นายพงษ์สวัสดิ์ พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สนง.จัดหางาน นายเฉลิมพล เนียมสกุลแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จัดหางาน เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

พ.ต.อ.ภาสกร รัตนปนัดดา ผกก.ตม.สมุทรสาคร ทหารสังกัด กอ.รมน.สมุทรสาคร ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบล้งปลาหมึก ในพื้นที่ข้างตลาดทะเลไทย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสุมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร หลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีแรงงานต่างด้าวเข้าออกภายในโรงงาน เกรงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกับตลาดทะเลไทย ลักษณะอาคารเป็นโรงเรือน มี 3 อาคาร โดยมีแพงเช่าพื้นที่ จำนวน 60 แผง คนงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวรับจ้างลอกปลาหมึก โดยส่วนใหญ่คิดเป็นค่าจ้างเป็นกิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการเรียกแรงงานต่างด้าวกว่า 200 คน มาเรียกตรวจเอกสารพบว่ามีแรงงานต่างด้าว มีความผิด 14 คน ดังนี้

ciko

เป็นแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน อันเป็นความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จำนวน 8 คน

เป็นบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ไม่แจ้งต่อนายทะเบียนให้ทราบผู้เป็นนายจ้าง ตามพ.ร.ก.การบริหารการทำงานของคนต่างด้าว และฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด (ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต้างด้าว ) จำนวน 5 คน

เป็นบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ไม่แจ้งต่อนายทะเบียนให้ทราบผู้เป็นนายจ้าง ตามพ.ร.ก.การบริหารการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 1 คน

ในส่วนความผิดของผู้ประกอบการ นายจ้าง ในส่วนของการรับคนงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมาย ไม่เปลี่ยนชื่อทะเบียนนายจ้าง และความผิดตามพ.ร.ก.ประมง จัดได้ทำการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามสัญญาเช่าแผงที่มีชื่อของนายจ้างผู้ประกอบการเช่าแผงประกอบกิจการล้งหมึก เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ข้อมูล:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight