Politics

‘ไทยคู่ฟ้า’ เปิดแผนจัดสรรวัคซีนทั่วประเทศ พร้อมให้บริการ 7 มิ.ย.นี้


เพจ “ไทยคู่ฟ้า” เผยรัฐบาลแจ้งเตรียมแผนจัดสรรวัคซีนทั่วประเทศ พร้อมให้บริการ 7 มิถุนายน 2564

เพจ “ไทยคู่ฟ้า” ระบุว่า ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับการเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชน เริ่ม 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการกำหนดแผนการจัดสรรวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

182425390 1169694623496342 6491339470457871323 n

1. การเตรียมและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน ทั้งบุคลากรด่านหน้า แพทย์ พยาบาล กลุ่มอาชีพเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป

2. การเตรียมทีมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ในการฉีดวัคซีนทั้งของภาครัฐ – เอกชนให้เพียงพอและกระจายอย่างทั่วถึง

3. ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” อสม. – อสส. หรือ รพ. ได้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตามช่วงเวลาการฉีดวัคซีนของประชาชนแต่ละกลุ่มที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

พร้อมมอบหมายให้ ผวจ. ทุกจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ให้แต่ละหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามแผนการจัดสรรวัคซีนอย่างจริงจัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชนจะต้องได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK