ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ศักดิ์สยาม’ เร่งขอรถเคลื่อนที่ตรวจโควิดเจ้าหน้าที่ 5 หน่วยงาน ด่านหน้าบริการประชาชน

“ศักดิ์สยาม” เร่งประสานกระทรวงสาธารณสุข ขอรถตรวจโควิดเคลื่อนที่ ตรวจเจ้าหน้าที่ ขนส่งทางบก-บขส.-ขสมก.-รถไฟ-ทอท. ที่ยังติดเชื้อต่อเนื่อง ล่าสุดพบติดเชิ้อ 13 คน ยอดสะสม 303 คน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องทั้งในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยงานของผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่ เป็นงานอยู่ด่านหน้าและพบปะคนจำนวนมาก จึงทำให้เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับการแพร่ระบาดส่งผลกระทบทั้งในส่วนของประชาชนที่ใช้บริการและพนักงานผู้ให้บริการ

กระทรวงคมนาคมจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  เพื่อขอรถตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ มาให้บริการกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรมการขนส่งทางบก (ขบ.), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท.

ศักดิ์สยาม1

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่าจากรายงานล่าสุด วันนี้ ( 9 พ.ค.) พบว่า จำนวนบุคลากรคมนาคมทั่วประเทศ จากหน่วยงานในสังกัด 20 หน่วยงาน จากจำนวนบุคลากรรวม 112,634 คน พบมีผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 13 คน มีผู้ติดเชื้อสะสมถึง 303 คน เฝ้าระวังสะสม 1,567 คน จากข้อมูลสถิติผู้ติดเชื้อใหม่และสถิติการรักษาหายแล้ว ของกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564  พบว่าอัตราการติดเชื้อใหม่เฉลี่ยอยู่ที่ 10.8 คน/วัน ขณะที่อัตราการรักษาหายแล้วอยู่ที่ 12.4 คน/วัน สูงกว่าอัตราการติดเชื้อใหม่ คิดเป็น 15 %

คมนาคม666

นอกจากนี้ ยังพบว่าหน่วยงานของคมนาคม 2 แห่ง คือ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และ โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) ไม่มีผู้ติดเชื้อ และอีก 13 หน่วยงาน ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ ประกอบด้วย สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า (จท.) กรมการขนส่งทางบก ( ขบ.) กรมท่าอกาศยาน (ทย.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร( สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย( รฟม.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย( บวท.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (รฟฟท.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)

ส่วนอีก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมทางหลวง (ทล.) การรถไฟแห่งประเทศไทย( รฟท. )การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) ยังคงมีอัตราการติดเชื้อคงที่ จากการเฝ้าระวังพบว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวน 1,749 คน ได้พ้นระยะเฝ้าระวังแล้ว ปัจจุบันเหลือเพียง 1,567 คน ลดลงกว่า 10%

คมนาคม78

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight