ดูหนังออนไลน์
Politics

ตะลึงศบค.เปิดตัวเลข! ‘พยาบาล-ผู้ช่วยพยาบาล’ ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด

ศบค. เผย ‘พยาบาล-ผู้ช่วยพยาบาล’ ติดเชื้อโควิด-19 มากสุด  ในพื้นที่ 57 จังหวัด จำนวน 512 ราย กรุงเทพฯติดโควิดสูงสุด 137 ราย ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัส ให้การรักษาผู้ป่วยยืนยัน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน ว่า มีผู้ป่วยเพิ่ม 2,101 ราย สะสม 83,375 ราย (ติดเชื้อในไทย 2,086 ราย) หายป่วยเพิ่ม 2,186 ราย สะสม 53,605 ราย เสียชีวิต 17 ราย สะสม 399 ราย รักษาตัว 29,371 ราย (อาการหนัก 1,442 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 394 ราย)

ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 158.3 ล้านราย เพิ่มขึ้น 7.83 แสนราย เสียชีวิตสะสม 3.29 ล้านราย เพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นราย อินเดียยังมีผู้ติดเชื้อใหม่ 409,300 ราย สะสม 22.29 ล้านราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 (วันที่ 1เม.ย.- 7พ.ค.64) รวม 512 ราย อายุเฉลี่ย 33.37 ปี อายุต่ำสุด 17 ปี อายุสูงสุด 66 ปี โดยจำแนกตามประเภทของบุคลากรพบว่า บุคลากรที่ติดเชื้อโควิดมากสุดคือ เป็น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล 34% ผู้ติดเชื้อโควิด-19  เทคนิคการแพทย์ 10% นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 2%  แพทย์ 10% ทันตแพทย์ 5% ไม่ระบุ 27% อื่นๆ 18%

แพทย์9

ส่วนสถานบริการส่วนใหญ่พบการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ 65% โรงพยาบาลเอกชน 29% คลรนิก 2% AQS2% ศูนย์ฟื้นฟู หรือศูนย์การแพทย์ 1%

โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 กระจายถึง 57 จังหวัด จำนวน 512 ราย จังหวัดที่พบมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร 137 ราย ตรัง 47 ราย ชลบุรี 34 ราย นครปฐม 25 ราย ขอนแก่น 18 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 17 ราย ปทุมธานี 16 ราย สงขลา 16 ราย อุดรธานี 16 ราย สุราษฎร์ธานี 14 ราย

แพทย์999

ปัจจัยเสี่ยงพบว่า ปรากฎว่าจำนวน 202 ราย มาจากการสัมผัส ให้การรักษาผู้ป่วยยืนยันขณะทำงาน ส่วน  63 ราย สัมผัสเพื่อนร่วมงานป่วน ภายนอกโรงพยาบาล (สัมผัสผู้ป่วนยืนยัน ไปสถานที่เสี่ยง 106 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 141 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight