COVID-19

สถิติวันนี้! ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วกว่า 1.65 ล้านโดส ขึ้น ‘อันดับ 6’ ฉีดมากสุดในอาเซียน


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,216 ล้านโดส ใน 195 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้ อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 19.7 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐ มีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 250 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 107 ล้านคน ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

shutterstock 1966816819

3 ประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิดมากกว่า 100 ล้านโดส

 • จีน จำนวน 284.60 ล้านโดส (10.2% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 • สหรัฐอเมริกา จำนวน 249.57 ล้านโดส (38.8%)
 • อินเดีย จำนวน 162.43 ล้านโดส (5.9%)

ทางด้านอาเซียน ขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 33.4 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 21.3 ล้านโดส ส่วนไทยอยู่ในอันดับ 6 ของอาเซียน

0007

จำนวนฉีดวัคซีนโควิดใน 10 ประเทศ อาเซียน

 • สิงคโปร์ จำนวน 2,213,888 โดส (19.5% ของประชากร)
 • กัมพูชา จำนวน 2,4608,983 โดส (7.7% ของประชากร)
 • อินโดนีเซีย จำนวน 21,313,654 โดส (3.9% ของประชากร)
 • มาเลเซีย จำนวน 1,624,272 โดส (2.5% ของประชากร)
 • ลาว จำนวน 345,818 โดส (2.3% ของประชากร)
 • ไทย จำนวน 1,601,838 โดส (1.2% ของประชากร)
 • บรูไน จำนวน 10,715 โดส (1.2% ของประชากร)
 • พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1% ของประชากร)
 • ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,129,185 โดส (1% ของประชากร)
 • เวียดนาม จำนวน 585,539 โดส (0.3% ของประชากร)

ข้อมูลที่ อว. รวบรวมมา นับถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ระบุว่า ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้วกว่า 1.6 ล้านโดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุขมากที่สุด ในสัดส่วนกว่า 49.5%

0006

ขณะที่ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง เมื่อวานนี้ (6 พ.ค.) ไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว รวม 1,651,782 โดส ใน 77 จังหวัด

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 : 1,201,258 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 : 450,524 ราย  (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

วัคซีนCOVID 19 207

อ่านข่าวเพิ่มเติม