ดูหนังออนไลน์
COVID-19

กต. เตือนสติ! ทัวร์ ‘ฉีดวัคซีนโควิด’ เสี่ยง ‘สูญเงิน-ไม่ได้เข้าเมือง’

กระทรวงการต่างประเทศ เตือน ผู้ที่สนใจซื้อทัวร์ เพื่อจะเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่สหรัฐ  ระวังสูญเงิน และอาจถูกปฏิเสธเข้าเมือง แนะสอบถามสถานทูต-สถานกงสุล เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจ

จากกรณี ที่มีข่าวบริษัททัวร์เชิญชวนคนไทยจองทัวร์เดินทางไปสหรัฐ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 นั้น นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมเตือน เสี่ยงสูญเงิน และอาจไม่ได้เข้าเมือง

tour

นายธานี ระบุว่า  ปัจจุบัน ประชากรที่อาศัยอยู่หรือเดินทางเข้ามายังสหรัฐ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐ และไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าดำเนินการบางรายการ)

อย่างไรก็ดี แต่ละรัฐอาจมีกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และขั้นตอนในการแจกจ่ายวัคซีนที่แตกต่างกัน อาทิ ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่/อาศัยอยู่ หรือทำงานอยู่ในรัฐนั้น ๆ แต่ในบางรัฐ นักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้

ทั้งนี้ ปรากฏข่าวว่าผู้ที่เดินทางจากลาตินอเมริกามายังสหรัฐ เพื่อฉีดวัคซีน จึงเป็นไปได้ว่าบริษัทนำเที่ยวบางแห่งในไทย อาจเห็นโอกาสจากช่องว่างดังกล่าว เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ที่ประสงค์ จะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ให้เดินทางไปยังสหรัฐ โดยเฉพาะในรัฐ ที่ยังไม่มีข้อกำหนดห้ามผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐชั่วคราว รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเริ่มมีผู้บริหาร และหน่วยงานของหลายรัฐ  ได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการจัดการท่องเที่ยวเพื่อฉีดวัคซีน (vaccine tourism) อาทิ ผู้ว่าการรัฐฟลอริดา และหน่วยงานด้านสาธารณสุขรัฐแอละบามา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะจัดให้แก่ผู้ที่มีถิ่นพำนักในรัฐเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แต่ละรัฐ สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการการ แจกจ่ายวัคซีนตามที่เห็นเหมาะสมได้โดยรวดเร็ว

ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต และ สถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธให้เข้าสหรัฐ ของคนไทยอยู่เป็นระยะ แม้ว่าจะได้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวมาแล้วก็ตาม

shutterstock 1796653654

เมื่อถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ก็จำเป็นต้องดำเนินการ และเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ASQ อีกทั้งต้องขอรับ COE จาก สอท. / สกญ. ซึ่งหลายครั้งอาจทำให้ต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นเวลานาน

ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเดินทางมาท่องเที่ยว และรับการฉีดวัคซีนดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินโดยไม่ได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐได้

วัคซีนป้องกันโควิดในสหรัฐ ได้รับอนุมัติการใช้งานแบบฉุกเฉิน (EUA) เท่านั้น ดังนั้น หากผู้ที่ได้รับวัคซีนมีอาการข้างเคียงหรือการแพ้รุนแรง ทางบริษัทผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ และหากผู้เดินทางไม่มีประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มีราคาสูง

กระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้ประชาชนที่ประสงค์จะซื้อรายการท่องเที่ยวไปต่างประเทศเพื่อการฉีดวัคซีน ติดต่อสอบถามเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจ โดยสามารถสอบถามได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ในประเทศไทย

 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ hotline 02-572-8442 และ app “Thai Consular”

ในสหรัฐ

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
  +1 202-684-8493
  (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.30 น. และเวลา 14.00-17.00 น. – ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
  +1 323-962-9574
  (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. – ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
  +1 312-664-3129
  (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-17.00 น. – ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
  +1 212-754-1770 ต่อ 304,311,313
  (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.30 น. – ยกเว้นวันหยุดราชการ)

อ่านข่าวเพิ่มเติม