Politics

นายฯสั่งเร่งฉีดวัคซีนสกัดโควิด ชุมชนคลองเตย 2 จุดวันนี้

นายกฯสั่งเร่งกระจายวัคซีนโควิด-19 ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยวันนี้  2 จุด โลตัสพระราม 4 และโรงเรียนคลองเตยวิทยา ตั้งแต่เวลา 13.00 คาด สามารถฉีดวัคซีนได้ 1,000 คน 

พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน การประชุมศบค.เป็นการหารือนัดพิเศษ  เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อโควิด การให้บริการวัคซีน โดยเฉพาะกรณีคลัสเตอร์ ชุมชนคลองเตย

พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวหลังการประชุม ศบค.  ว่านายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เร่งกระจายวัคซีน ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีน ให้ชุมชน คลองเตยวันนี้ (4พ.ค.)  2 จุด คือโลตัสพระราม 4 และโรงเรียนคลองเตยวิทยา ตั้งแต่เวลา 13.00 คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนได้ประมาณ 1,000 คน และเพิ่มเป็น 2,000 – 3,000 คนต่อวัน ขณะเดียวกัน เร่งเดินหน้าตรวจหาเชื้อเชิงรุก ให้ได้วันละ 1,000 คน จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  คาดว่าจะได้ถึง 20,000 คนจากคนในชุมชน 8.5 หมื่นถึง หมื่นคน

ฉีดวัคซีน6.

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกทม.เตรียมพร้อมเปิดบริการฉีดวัคซีน โดยกทม. เร่งดำเนินการฉีดวัคซีน เพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยจะกระจายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเริ่มจากกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากที่ได้ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเรียบร้อยแล้ว

ประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยงจะเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนในลำดับถัดไป เพราะเป็นกลุ่มที่ทำงานเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อ และเป็นกลุ่มอาชีพที่พบปะกับคนจำนวนมาก เช่น คนขับรถสาธารณะ (เช่น TAXI รถจักรยานยนต์รับจ้าง เรือสาธารณะ เป็นต้น) ครูในโรงเรียนทุกสังกัด เจ้าหน้าที่สถานดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สถานรับเลี้ยงเด็ก รวมทั้ง จะฉีดให้กับผู้สูงอายุ และคนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค โดยเริ่มฉีดทันทีที่ได้รับจัดสรรมา
กทม.เตรียมพร้อมวางแผนการกระจายวัคซีน และจะเร่งดำเนินการฉีดให้เร็วที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วย และให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight