ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ภูเก็ต! ผู้ว่าฯประกาศงดออกจากบ้านหลัง 4 ทุ่ม-ตี 4 สกัดโควิดระบาด

ผู้ว่าฯภูเก็ต ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากบ้าน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มถึงตี 4 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตที่ 1/2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน มีสาระสำคัญดังนี้

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จึงขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเสร็จภารกิจหรือหมดความจำเป็นให้กลับเข้าเคหสถานหรือสถานที่พำนักโดยเร็วเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าพนักงานสาธารณสุข จัดตั้งจุดตรวจ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมในพื้นที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำหรับจังหวัดภูเก็ตวันนี้(3 พ.ค.) สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต ผู้ติดเชื้อรายใหม่  15 ราย ผู้ติดเชื้อรับจากต่างจังหวัด 1 ราย  ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม   438 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล  216 ราย รักษาหายกลับบ้าน 223 ราย  และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง3 พฤษภาคม 2564 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วจำนวน 430 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight