ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สมุทรปราการยังวิกฤติ!! ยอดติดโควิดวันนี้พุ่ง 145 ราย

สมุทรปราการยังวิกฤติ!! ยอดติดโควิดวันนี้พุ่ง 145 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 2,006 ราย เสียชีวิตรวม 12 ราย

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อจำนวน 145 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 105 ราย โดยแบ่งเป็น

อำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน 51 ราย
อำเภอพระประแดงจำนวน 44 ราย
อำเภอพระสมุทรเจดีย์จำนวน 2 ราย
อำเภอบางพลีจำนวน 8 ราย

ส่วนอีก 40 ราย เป็นกลุ่มที่โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการ

นพ.พรณรงค์ กล่าวว่า ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบันจำนวน 2,006 ราย ในพื้นที่ 1,290 ราย นอกพื้นที่ 716 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 491 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 360 ราย รักษาใน Hospitel ราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 411 ราย

การคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 90,348 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 1,290 ราย เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทางสาธารณสุขจะได้เร่งดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น

สำหรับข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 234 เตียง คงเหลือ 38 เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ จำนวน 219 เตียง คงเหลือ 41 เตียง โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1,003 เตียง คงเหลือ 88 เตียง Hospitel มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 944 เตียง คงเหลือ 516 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง 1,177 เตียง คงเหลือ 797 เตียง ทำให้เตียงรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั้งจังหวัดเพียงพอในการรับผู้ป่วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team