Politics

ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดสถานะ ‘ธรรมนัส’ 5 พ.ค.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดสถานะ “ธรรมนัส” หลุดเก้าอี้ รัฐมนตรี -ส.ส. หรือไม่ 5 พ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ รวมทั้งออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย ให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของ ส.ส. จำนวน 51 คน

ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160(6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่

ธรรมนัส2222

จากกรณีเคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติด ในเวลา 15.00 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight