Politics

‘ดุสิตโพล’ เปิดผลสำรวจเมนูสุดฮิตของคนไทย เชื่อช่วยต้านโควิดได้

“สวนดุสิตโพล” เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “อาหารไทยในยุคโควิด-19” เชื่อ “อาหารที่มีสมุนไพร” ช่วยต้านโควิดได้ ชี้ “ผัดกะเพรา-ต้มยำ” คือเมนูสุดฮิต

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “อาหารไทยในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,192 คน สำรวจวันที่ 26 – 29 เมษายน 2564 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบก่อนและเมื่อมีโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้ความสำคัญกับอาหารการกินมากขึ้น 70.94% โดยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด คือ การทำอาหารกินเองที่บ้านมากขึ้น 75.81%

ทั้งนี้ เกือบครึ่งเชื่อว่าอาหารไทยต้านโควิด-19 ได้ 47.53% และเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง 37.90% โดยอาหารที่คิดว่าต้านโควิด-19 ได้ คือ อาหารที่มีสมุนไพร 55.09% สำหรับเมนูที่นิยมรับประทานหรือทำกินเองบ่อยที่สุด คือ ผัดกะเพรา 32.23% รองลงมาคือ ต้มยำ 24.91% ช่วงโควิด-19 มีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเพิ่มขึ้น 39.42% เฉลี่ยวันละ 226 บาท

image big 608dfafe6d97b

อย่างไรก็ตาม การเลือกรับประทานอาหาร ที่คาดว่าน่าจะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคได้นั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ประชาชนเลือกที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในระหว่างที่รอการดำเนินการฉีดวัคซีนจากทางภาครัฐ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมา สะท้อนให้เห็นภาพการกินเพื่ออยู่ (รอด) ของประชาชนในยุคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรืองคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ประชากรประเทศไทยยังรวมถึงพลเมืองของโลกทุกคนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตให้พร้อมต่อสู้วิกฤตครั้งนี้ สิ่งสำคัญ คือ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯอย่างเคร่งครัด รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปริมาณที่พอเหมาะและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ บูรณาการผ่านศาสตร์แขนงต่าง ๆ สู่การปฏิบัติจริงภายใต้การดำเนินธุรกิจของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เช่น สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ครัวสวนดุสิต ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีความสด สะอาด ปลอดภัยและราคาเหมาะสมในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นี้

สำหรับอาหารที่ประชาชนเชื่อว่าน่าจะต้านโควิด -19 ได้

  • อันดับ 1 อาหารที่มีสมุนไพร 55.09%
  • อันดับ 2 ผัดกะเพรา 50.63%
  • อันดับ 3 อาหารที่มีส่วนผสมของขิง 48.95%
  • อันดับ 4 ต้มยำ 42.56%
  • อันดับ 5 แกงส้มมะรุม 32.30%

เมนูที่ประชาชนชื่นชอบ หรือ ทำกินเองบ่อยที่สุดในยุคโควิด-19 คือ

  • อันดับ 1 ผัดกะเพรา 32.23%
  • อันดับ 2 ต้มยำ 24.91%
  • อันดับ 3 ผัดผัก/ผัดคะน้า/ผัดขิง 21.60%
  • อันดับ 4 น้ำพริก-ผักต้ม/น้ำพริกตาแดง/น้ำพริกหนุ่ม 17.60%
  • อันดับ 5 เมนูไข่ เช่น ไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่ลูกเขย 12.89%

อ่านข่าวเพิ่มเติม