ดูหนังออนไลน์
Politics

ประกาศ!! งดให้สื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบตั้งแต่วันนี้ – 7 พ.ค. 64

“เลขาธิการนายกรัฐมนตรี” ได้ออกประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี งดให้สื่อมวลชนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล หลัง “โควิด” ระบาดหนัก ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่องขอให้สื่อมวลชนงดการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน ปรากฏจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยการระบาดระลอกใหม่นี้ได้แพร่กระจายออกไปในหลายพื้นที่เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจุบัน ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ฉบับที่ 20 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) (ศบค.) อย่างเต็มขีดความสามารถในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล

นอกจากมาตรการ Work from Home แล้ว สมควรลดจำนวนบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล บางระยะเวลาลงด้วย จึงขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนงดการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team