ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ศักดิ์สยาม’เร่งการทางพิเศษฯพัฒนาที่ใต้ทางด่วน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน

“ศักดสิ์ยาม” สั่งการทางพิเศษฯ นำพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ มาทำประโยชน์เพื่อประชาชน  ย้ำต้องสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหาร ไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ  การทางพิเศษฯแจง อยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่ 7 แห่ง เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามนโยบายการใช้พื้นที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มาทำประโยชน์ให้กับประชาชน โดยกทพ.แจ้งว่า ปัจจุบันมีเขตทางรวมประมาณ 2,900 ไร่ สามารถนำมาใช้เป็นสาธารณประโยชน์ได้ประมาณ 1,136 ไร่ คิดเป็น 39.17%

โดยกทพ.กทพ. ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่บางส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ไปบ้างแล้ว เช่น การพัฒนาสวนหย่อม สวนสาธารณะ เส้นทางจักรยาน และการจัดทาเส้นทางลัด  สำหรับการพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของ ประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กทพ. ได้พิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

1. บริเวณใต้ด่านอโศก 1 เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวพร้อมลู่วิ่ง ลานพักผ่อนและกิจกรรม โซนสันทนาการ และลานจอดรถ คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้พันธมิตรรับไปพัฒนาได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564

2. บริเวณพื้นที่ร่วมบริการทางพิเศษเพลินจิต เนื้อที่ประมาณ 4.5 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่ร่วมบริการและลานกิจกรรม คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้พันธมิตรรับไปพัฒนาได้ในเดือนกรกฎาคม 2566

ศักดิ์สยาม1

3. บริเวณศูนย์บริการทางพิเศษบางโปรง เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ พัฒนาเป็น Service Center ครบวงจร (เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป)

4. บริเวณพื้นที่บริการสังคม ทางพิเศษสีลม เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่ร่วมบริการ และลานกิจกรรม คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้ประมาณเดือนกันยายน 2566

5. บริเวณสถานที่บริการทางพิเศษอุดรรัถยา กม. 16  เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ พัฒนาเป็น Service Area ครบวงจร (เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป)

6. พื้นที่ทางพิเศษอุดรรัถยา บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เนื้อที่ประมาณ 98 ไร่ พัฒนา เป็น Park & Ride และโลจิสติกส์ (เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน อาจพิจารณาความเป็นไปได้
ที่จะพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

7. พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ พัฒนาเป็น ศูนย์บริการรัฐวิสาหกิจ ร้านค้า Skywalk และพื้นที่สาธารณะ คาดจะส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้ ประมาณเดือนกันยายน 2567

นายศักดิ์สยาม  ได้สั่งการเพิ่มเติม ดังนี้ 1. สำหรับการพัฒนาพื้นที่ ขอให้ กทพ. พิจารณาภายใต้หลักการว่า การพัฒนาจะต้องสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหาร และไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ  การออกแบบโครงการจะต้องออกแบบให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ด้วย

2. เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากการพัฒนาพื้นที่ ขอให้ กทพ. ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้มีความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดาเนินการตามที่ได้วางแผนไว้

3. สำหรับพื้นที่ที่การพัฒนาจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ขอให้ กทพ. พิจารณาแนวทางร่วมลงทุนที่ดีที่สุดในการดำเนินการ ต้องมีความชัดเจนทั้งในส่วนของวงเงินการลงทุน และผลตอบแทน

4. สำหรับการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ กทพ. จะต้องจัดทา Action Plan ให้มีความชัดเจน และต้องสื่อสารการดาเนินการตามแผนงานเพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวาง

 

กทพ..

ภาพปก: https://expressway.bemplc.co.th/

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight