Politics

‘ดีเอสไอ’ ระทึก!! เจ้าหน้าที่ติดโควิด 1 ราย สั่งกักตัวผู้ใกล้ชิด

“ดีเอสไอ” ระทึก!! พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด 1 ราย สั่งเร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบ พร้อมกักตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า มีข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย ซึ่งได้เข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลของรัฐแล้ว ขณะทีศูนย์อำนวยการและประสานงานการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เร่งดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบ ในพื้นที่สำนักงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ตั้งอยู่ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 เมษายน 2564 จะปิดทำการสำนักงานดังกล่าว เป็นเวลา 1 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบอีกครั้ง ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรวัชร์ ปานประภากร

อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ทำการกักตัวและให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน โดยกำชับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อคนรอบข้าง และต่อสังคม พร้อมทั้งได้ประสานงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดส่งแพทย์มาทำการตรวจเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในวันที่ 26 เมษายน 2564 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE จาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

สำหรับ Timeline ของผู้ติดเชื้อรายดังกล่าว ย้อนหลัง 14 วัน มีดังนี้

  • วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 : บ้านพัก – ที่ทำงาน – บ้านพัก
  • วันที่ 10 – 15 เมษายน 2564 : บ้านพัก
  • วันที่ 16 เมษายน 2564 : บ้านพัก – ที่ทำงาน – บ้านพัก
  • วันที่ 17-18 เมษายน 2564 : บ้านพัก
  • วันที่ 19 เมษายน 2564 : บ้านพัก – ที่ทำงาน – บ้านพัก (บุตรชายตรวจพบเชื้อ)
  • วันที่ 20 เมษยน 2564 : กักตัวที่บ้านพัก
  • วันที่ 21 เมษายน 2564 : เดินทางไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  • วันที่ 22 เมษษยน 2564 : ผลตรวจพบเชื้อ และเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลของรัฐ

หมายเหตุ : บ้านพักย่านโชคชัย 4 , ที่ทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

“กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการระวังป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เตรียมการและใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ฯ อย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้ว พร้อมกันนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการใช้ระบบการปฏิบัติงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งรองรับการปฏิบัติงานจากนอกที่ตั้งเป็นปกติอยู่แล้ว” อธิบดีดีเอสไอ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เราสามารถระดมสรรพกำลัง เพื่อปฏิบัติงานได้ทันทีที่มีความจำเป็น ส่่วนประชาชนสามารถ ติดต่อผ่านสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่ประเทศ) หรือส่งจดหมายมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

อ่านข่าวเพิ่มเติม