ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้เอกอัครราชทูตเข้าเฝ้าฯ

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

วันนี้ (19 เม.ย.)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้


นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี  มีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม แห่งรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี เคยดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐสุลต่านโอมาน มาก่อน


นายยูริ ยาร์วียาโฮ  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย นายยูริ ยาร์วียาโฮ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐฟินแลนด์

นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดน ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ประจำประเทศไทย นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดี และหัวหน้ากรมการกงสุล และกฎหมายแพ่ง กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสวีเดน


นางสาวอิตเซล การินา เชน ชัน  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐปานามา ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามา ประจำประเทศไทย นางสาวอิตเซล การินา เชน ชัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร เนติบัณฑิตยสภาแห่งสาธารณรัฐปานามา


นางซีบีย์ เดอ การ์ตีเย ดีฟว์ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำประเทศไทย นางซีบีย์ เดอ การ์ตีเย ดีฟว์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และสาธารณรัฐซูดาน มาก่อน

อ่านข่าวเพิ่มเติม