ดูหนังออนไลน์
General

‘รอง ผบ.ตร.’ สั่งป้องกันเข้ม! ลดเสี่ยงตำรวจติดโควิด

“พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์” สั่งป้องกันเข้ม! หลังโควิดระลอกใหม่ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมกำชับตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผอ.ศปม.ตร. มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. โดยระบุว่า เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ และขณะนี้มีข้าราชการตำรวจติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในส่วนของข้าราชการตำรวจ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้ ให้วิเคราะห์สาเหตุการติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ของข้าราชการตำรวจในสังกัดในห้วงระหว่าง 1 มกราคม – 15 เมษายน 2564 และหามาตรการรองรับ แล้วรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบให้ ฝยก.ศปม.ตร. ทราบ ทางกลุ่มไลน์ งานมั่นคง (มค.ผค.) สยศ.ตร. ภายใน 21 เมษายน 2564

ให้ รพ.ตร. วางมาตรการรองรับการป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วยกร่างเสนอ ตร. เพื่อกำหนดเป็นมาตรการป้องกันฯ สำหรับกำลังพลที่รักษาหายดี หรือพ้นกำหนดการกักตัวแล้ว ให้เรียกตัวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ตามปกติ โดยให้กำกับดูแลการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจทุกนายให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. ได้สั่งการไว้แล้ว

นอกจากนี้ ให้ ผบก. รอง ผบก. ผกก./หน.สถานี ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ หากพบว่ามีกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ (เนื่องจากมีสาเหตุต้องกักตัว) ให้ บช./ภ. บก/ภ.จว. พิจารณาปรับกำลังพลภายในหน่วย โดยใช้ สน./สภ. ข้างเคียง หรือส่วนกลาง เช่น บก.สส. กก.สส. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม รวมทั้งกำชับการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ดังนี้

1. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยสวม Face Shield หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ มีเจลแอลกอฮอล์ ติดตัวทุกนาย มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เจลล้างมือ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ รักษาระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและระหว่างประชาชน

2. การคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อสถานีตำรวจหรือหน่วยบริการต่างๆ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด วางระบบการใช้แอฟพลิเคชั่น ไทยชนะ หมอชนะ มีการแบ่งการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค

3. การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี หลีกเสี่ยงการประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น มั่วสุมดื่มสุรา เข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team