Politics

นนทบุรีระบาดหนักในครอบครัว ติดโควิดวันนี้พุ่ง 69 ราย จากวัยทำงาน-ผู้ป่วยวัย 99 ปี ยันเด็กเล็ก 4 เดือน

นนทบุรี ติดโควิดพุ่ง! วันนี้ติดเชื้อ 69 ราย ต้นตอสถานบันเทิง พบระบาดหนักในครอบครัว จากวัยทำงาน-ผู้ป่วยวัย 99 ปี ยันเด็กเล็ก 4 เดือน รุกลามไปทั้งจังหวัด 

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสถานการณ์ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 14 เมษายน 2564 จำนวน 69 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง  เพศหญิง 30 ราย เพศชาย 39 ราย ไทย 67 ราย ต่างด้าว 2 ราย (พม่า)

 ภูมิลำเนา

อำเภอเมือง 27 ราย

อำเภอปากเกร็ด 14 ราย

อำเภอบางกรวย 11 ราย

อำเภอบางบัวทอง 8 ราย

อำเภอบางใหญ่ 7 ราย

อำเภอไทรน้อย 2 ราย

มีอาการ 52 ราย (75%)

ไม่มีอาการ 17 ราย (25%)

 ความสัมพันธ์
1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 47 ราย (เกือบทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) (68%)
2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 19 ราย (28%)
3. ตลาดบางแค 1 ราย
4. ไม่ทราบชัดเจน 2 ราย

โควิด410

อย่างไรก็ดี ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี  พบว่าจนถึงวันนี้ Cluster สถานบันเทิงในนนทบุรี เป็นอย่างไร พบผู้ป่วยสะสม 381 ราย อายุเฉลี่ย 30 ปี วัยกลางคน วันทำงาน ต่ำสุดเด็กเล็ก 4 เดือน สูงสุด 99 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ทำให้เห็นว่า ต้องมีคนเอาไปติด ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนในครอบครัวในวัยทำงานทั้งนััน

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ เป็นคนไทย เพศชายหญิงอย่างละครึ่งเท่าๆ กัน แต่ที่สำคัญคือส่วนใหญ่มักจะมีอาการ ถึง 70% ส่วนใหญ่ แสบคอ เจ็บคอ ไอ ไข้มีบ้าง จมูกไม่ได้ลิ่นไม่ได้รับรส ยังเป็นอาการที่พบได้มากขึ้น

ตอนนี้พบระบาดในครอบครัวมากขึ้น เพิ่มเป็น 55% ในขณะที่ผู้ป่วยที่ไปสถานบันเทิงโดยตรง จำนวนเริ่มทรงตัว สัดส่วนขณะนี้ 40% โดย ผู้ป่วยที่พบไปสถานบันเทิงขณะนี้ไปใช้บริการก่อนที่จะมีคำสั่งปิด ซึ่งยังมีพบอยู่แสดงว่า ยังเข้าถึงระบบบริการ การคัดกรองไม่หมด ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในรุ่นที่ 2 และ 3 ได้อีก จึงเป็นห่วงผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้าน อาจได้รับเชื้อได้ กลุ่มเสี่ยงจึงควรเข้ารับการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมมากที่สุด

ดังนั้นในขณะนี้ ในเรื่องการควบคุมโรค นอกจากมาตรการ DMHTTA แล้ว จึงควรจะทำให้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะให้น้อยที่สุด ลดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ลดการเดินทาง work form home ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดการเเพร่เชื้อ เพราะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน

นนทบุรี14144

โดยผู้ที่ติดเชื้อโควิดวันนี้ประกอบด้วย

1. เคส 512 อาย 21 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ ว่างงาน ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 16.26 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

2. เคส 513 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ ว่างงาน ไปร้านฟ้าปิ่นเกล้า
มีอาการ CT = 20.62 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

3. เคส 514 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางไผ่อาชีพ นักร้อง ร้านนัวเนีย ทองหล่อ
ไม่มีอาการ CT= 16.84 อยู่ระยอง กำลังเดินทางกลับจังหวัดนนทบุรี

4. เคส 515 อายุ 21 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT 18.03 = นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

5. เคส 516 อายุ 40 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ ข้าราชการ กรมอนามัย / DJ. ร้าน Dolla Bangkok มีอาการ CT = 19.97 นอนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

6. เคส 517 อายุ 43 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่อาชีพ พนักงานธุรการ สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 25.09 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

7. เคส 518 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางกรวยอาชีพ ร้านถ่ายรูป สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 18.09 นอนศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

8. เคส 519 อายุ 41 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางรักพัฒนาอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 18.03 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

9. เคส 520 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลนอาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 15.93 นอนโรงพยาบาลวิภาวดี

10. เคส 521 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนาอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.29 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

11. เคส 522 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลืออาชีพ นักดนตรี ร้านซุปเปอร์ฮิต กทม./ ร้านเสวนา รัชโยธิน/ ร้าน ซิงค์ รังสิต มีอาการ CT = 19.87 นอนโรงพยาบาลสมุทรปราการ

12. เคส 523 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ ข้าราชการตำรวจ ไป Dubai Luxury Club ไม่มีอาการ CT = 21.36 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

13. เคส 524 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ดอาชีพ ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 28.60 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

14. เคส 525 อายุ 15 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่อาชีพ นักเรียน – สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 27.63 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

15. เคส 526 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางรักน้อยอาชีพ – สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 22.85 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

16. เคส 527 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 32.96 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

17. เคส 528 อายุ 33 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ดอาชีพ ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 29.75 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

18. เคส 529 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลืออาชีพ – สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 23.75 นอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

19. เคส 530 อายุ 23 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาดอาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 26.50 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

สถานบันเทิงต้นตอแหล่งแพร่โควิด

20. เคส 531 อายุ 39 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองข่อยอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 37.13 นอนสถาบันโรคทรวงอก

21. เคส 532 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นางอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 17.29 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

22. เคส 533 อายุ 20 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทองอาชีพ นักศึกษา ไม่ทราบสาเหตุมีอาการ CT = 17.76 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

23. เคส 534 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 14.73 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

24. เคส 535 อายุ 30 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ แม่บ้าน สัมผัสผู้ติดเชื้อมมีอาการ CT = 25.18 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

25. เคส 536 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.บางขนุนอาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 26.08 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

26. เคส 537 อายุ 19 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 23.55 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

27. เคส 538 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นางอาชีพ ช่างซ่อมรถ ไปร้าน For Fun Club ประชานิเวศน์ 1มีอาการ CT = 24.22 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

28. เคส 539 อายุ 47 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 31.36 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

29. เคส 540 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ DJ ร้านชายคาพักกาย ลาดพร้าวไม่มีอาการ CT = 22.21 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

30. เคส 541 อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 21.61 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

31. เคส 542 อายุ 34 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 33.33 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

32. เคส 543 อายุ 56 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์อาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 31.80 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

33. เคส 544 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ – ไม่ทราบสาเหตุไม่มีอาการ CT = 22.98 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

34. เคส 545 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนาอาชีพ พนักงานบริษัท ไปร้านชงเจริญ มีอาการ CT = 18.57 นอนโรงพยาบาลโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

35. เคส 546 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกร่างอาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22.86 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

36. เคส 547 อายุ 55 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักใหญ่อาชีพ ค้าขาย ไปตลาดบางแคไม่มีอาการ CT = 35.76 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

37. เคส 548 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางศรีเมืองอาชีพ เจ้าหน้าที่รัฐ ไปร้าน The Cassette Bar เอกมัยมีอาการ CT = 20.54 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

38. เคส 549 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.อ้อมเกร็ดอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 25.73 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

39. เคส 550 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางสีทองอาชีพ – ไปเที่ยวร้าน The Cassette Bar เอกมัยมีอาการ CT = 16.84 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

40. เคส 551 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 16.34 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

41. เคส 552 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 18.41 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

42. เคส 553 อายุ 41 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์อาชีพ ลูกจ้างร้านคิวชูจังการะ ทองหล่อ ไปเที่ยว เอกมัย ทองหล่อมีอาการ CT = 15.88 นอนโรงพยาบาลโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

พบระบาดในครอบครัว

43. เคส 554 อายุ 39 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหินอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.57

44. เคส 555 อายุ 40 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพลับอาชีพ – สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22 นอนโรงพยาบาลเอกชัย

45. เคส 556 อายุ 34 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.ศาลากลางอาชีพ บาร์เทนเนอร์ ร้านดิกบาร์ ข้าวสารมีอาการ CT = 21.60 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

นนท์14

46. เคส 557 อายุ 1 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.บางขุนกองอาชีพ ในปกครอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ (บิดา)มีอาการ CT = 15.15 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

47. เคส 558 อายุ 30 ปี เพศหญิง (พม่า) อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์อาชีพ รับจ้าง พี่เลี้ยงเด็ก สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 21.13 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

48. เคส 559 อายุ 36 ปี เพศชาย (พม่า) อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์อาชีพ รับจ้าง (ขับรถ) สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 28.09 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

49. เคส 560 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราชอาชีพ พนักงานบริษัท ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้ามีอาการ CT = 18.65 นอนโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

50. เคส 561 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ศาลากลางอาชีพ – สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 16.16 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

51. เคส 562 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.ศาลากลางอาชีพ นักทำเพลง สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 19.24 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

52. เคส 563 อายุ 61 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทรายอาชีพ ขายของ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22.59 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

53. เคส 564 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ ขายของออนไลน์ ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้ามีอาการ CT = 19.64 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

54. เคส 565 อายุ 57 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางศรีเมืองอาชีพ พนักงานธนาคาร CIMB สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 18.00 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

55. เคส 566 อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.สวนใหญ่อาชีพ พนักงานธุรการ สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 17.98 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

56. เคส 567 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไปสถานบันเทิงรัชดามีอาการ CT = 16.10 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

57. เคส 568 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางรักน้อยอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 19.59 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

โควิดนนทุบรีลามทั่วทุกอำเภอ

58. เคส 569 อายุ 13 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางม่วงอาชีพ นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.26

59. เคส 570 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ ค้าขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 20.37 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

60. เคส 571 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางรักน้อยอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.35 นอนโรงพยาบาลบางประกอก รังสิต

61. เคส 572 อายุ 35 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อยอาชีพ – สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 29.48 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

62. เคส 573 อายุ 20 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อยอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 14.98 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

63. เคส 574 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหินอาชีพ พนักงานต้อนรับ ทำงานร้าน Dubai รัชดามีอาการ CT = 22.92 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

64. เคส 575 อายุ 37 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ปลายบางอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22.12 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

65. เคส 576 อายุ 39 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทองอาชีพ นักข่าว สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.33 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

66. เคส 577 อายุ 39 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ นักดนตรี/นักร้อง สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 16.40 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

67. เคส 578 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.สวนใหญ่อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 30.19 นอนสถาบันโรคทรวงอก

68. เคส 579 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกร่างอาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 22.34 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

69. เคส 580 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.วัดชลออาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย ร้าน Demo ผับ ทองหล่อ มีอาการ CT = 16.10 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการทางการแพทย์นนทบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight