ดูหนังออนไลน์
Politics

เริ่ม 15 เม.ย.นี้ !รพ.จุฬาฯ รับตรวจโควิดวันละ100 ราย – งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศแจ้งตรวจโควิดวันละ 100 ราย เริ่ม15 เม.ย.นี้ ที่ตึกจงกลนี วัฒนางศ์ รับบัตรคิวได้ 07.30 น. พร้อมขอปรับให้บริการผู้ป่วย งดบริการผู้ป่วยนอกทั้งคลินิกในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษ ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น
ศนพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศ เนื่องด้วยในขณะนี้ มีผู้ประสงค์ขอเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ( COVID-19 )  เป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาล จึงขอแจ้งปรับการให้บริการตรวจคัดกรอง ณ ตึกจงกลนี วัฒนางศ์ วันละ 100 ราย โดยท่านสามารถติดต่อรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
จุฬา131

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลยังได้ออกประกาศ “ขอปรับการให้บริการผู้ป่วย”ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริการในภาพรวมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลฯ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอเรียนปรับงานบริการให้ทราบ ดังนี้

งดบริการผู้ป่วยนอกทั้งคลินิกในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน

งดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็น

ยกเว้นรายที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อผู้ป่วยทุกท่านได้รับการบริการที่เหมาะสม และขอให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังโรงพยาบาลฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติม หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

จุฬา132

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight