ดูหนังออนไลน์
Politics

ตำรวจระทึก!! ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 23 นาย ยอดสะสมพุ่ง 205 นาย

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” สรุปข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิดรายใหม่อยู่ที่ 23 นาย ยอดสะสมรวม 205 นาย รักษาตัว 130 นาย และอยู่ระหว่างกักตัวจำนวน 1,027 นาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สรุปข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 23 นาย ส่งผลให้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 205 นาย รักษาหายแล้ว 75 นาย อยู่ระหว่างรักษาตัว 130 นาย โดยแบ่งตามหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ได้แก่

  • บช.น. จำนวน 50 นาย
  • ภ.5 จำนวน 22 นาย
  • บช.ก. จำนวน 15 นาย
  • ภ.1 จำนวน 7 นาย
  • บช.ตชด. และ ภ.7 หน่วยละ 5 นาย
  • สตม. จำนวน 4 นาย
  • บช.ทท. , ภ.2 และ บช.สอท. หน่วยละ 3 นาย
  • ภ.9, สพฐ.ตร. และ สกพ. หน่วยละ 2 นาย
  • บช.ศ., รพ.ตร., บช.ปส., บช.ส., สทส., สง.ก.ตร., และ วน. หน่วยละ 1 นาย

ตำรวจติดโควิด12464

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างกักตัวจำนวน 1,027 นาย และรักษาหายแล้วจำนวน 75 นาย

ทั้งนี้ มีข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ในเรื่องการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยอื่น ทหาร ปกครอง สาธารณสุข เป็นต้น เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ เร่งรัดจัดหาวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจให้ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญที่ต้องดูแลข้าราชการตำรวจและประชาชนต่อไป

รวมถึงศึกษาแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ข้าราชการตำรวจที่มีความเสี่ยง แผนการรองรับการรักษาข้าราชการตำรวจที่ติดเชื้อโควิด-19 ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจ เช่น การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดเตรียมบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดความพร้อม และเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัย และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ กำชับการใช้มาตรการ D-M-H-T-T Distancing (อยู่ห่าง) Mask wearing (ใส่หน้ากากอนามัย) Hand washing (ล้างมือ) Testing (ตรวจเชื้อ) ThaiChana (ใช้ไทยชนะและหมอชนะ) อย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม