ดูหนังออนไลน์
General

‘กองทัพเรือ’ เตรียมโรงพยาบาล-แพทย์รับ ‘โควิด’ ระบาดรอบใหม่!

“ผู้บัญชาการทหารเรือ” สั่งเตรียมทั้งโรงพยาบาล – แพทย์ – ทีมคัดกรอง รับสถานการณ์โควิดระบาดรอบใหม่ พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข

พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า วันนี้ (9 เม.ย.) กองทัพเรือได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม (VTC) โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล สถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม เพิ่มเติมเพื่อรองรับการแพร่ระบาด ดังนี้

1. ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลหลักให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีหอผู้ป่วยวิกฤต ห้องแรงดันลบ หอผู้ป่วยรวม และห้องแยก มีขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา ตั้งแต่อาการเล็กน้อย จนถึงขั้นวิกฤติ

2. ตั้งโรงพยาบาลเฉพาะโรค ได้แก่ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพและโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ รักษาผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย โดยเน้นการดูแลในส่วนของกำลังพลกองทัพเรือเป็นหลัก

3. ให้จัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ หน่วยแพทย์ปฐมภูมิที่มีนายแพทย์ปฏิบัติงาน

4. จัดตั้งพื้นที่ เฝ้าระวัง ควบคุมโรค สำหรับกำลังพลกองทัพเรือ ประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้พื้นที่สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใช้พื้นที่ อาคารรับรองของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด ใช้พื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน พื้นที่จังหวัดสงขลา ใช้พื้นที่ ฐานทัพเรือสงขลา พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ใช้พื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ พื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตใช้พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา

5. จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกทหารใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี และให้จัดตั้งคลินิกให้บริการวัคซีนโควิดให้กำลังพลและประชาชนทั่วไป

พร้อมจัดทีมสอบสวนโรค เมื่อพบผู้ป่วยต้องสงสัยในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดขอบ จัดทีมคัดกรอง และตรวจ เมื่อได้รับการประสานให้สนับสนุนเพิ่มเติมกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งนี้ ผบ.ทร. ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการกองทัพเรือ เพิ่มความระมัดระวังทั้งแก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดตามที่รัฐบาลกำหนด และมาตรการเพิ่มเติม 18 ข้อตามที่ผู้บัญชาการทหารเรือเคยให้ไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team