ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เช็คเลย! จังหวัดไหนยังเจอโควิด คัดกรองเชิงรุกเจอมากถึง 115 ราย

ข้อมูลของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 ถึงเวลา 11.00 น. วันนี้ (6 เม.ย.) จังหวัดที่มีผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ที่ 68 จังหวัด 

ภาคเหนือ : พบการระบาดรอบใหม่ใน 8 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  2 คน ยอดสะสมผู้ติดเชื้อที่ 44 คน

ภาคกลาง : พบการระบาดรอบใหม่ใน 19 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 189 คน ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 21,657 คน

ภาคตะวันออก : พบการระบาดรอบใหม่ใน 7 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21 คน ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 1,579 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พบการระบาดรอบใหม่ใน 18 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 90 คน

ภาคตะวันตก : พบการระบาดรอบใหม่ใน 5 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 คน ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 374 คน

ภาคใต้  : พบการระบาดรอบใหม่ใน 11 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30 คน  ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ (รวมแรงงานต่างด้าว) ที่ 171 คน

รวมยอดติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ ในประเทศวันนี้ที่ 245 คน ยอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศที่ 23,915 คน

6aprTH ระลอกล่าสุด แต่ละภาค1

ข้อมูลของ ศบค. แสดงให้เห็นว่า ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม-6 เมษายน 2564 มีจังหวัดที่ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่ เหลือเพียง 9 จังหวัดเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีอีก 32 จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมานานกว่า 28 วัน มี 6 จังหวัด ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 15-28 วันที่ผ่านมา และมีจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 7-14 วันที่ผ่านมาจำนวน 6 จังหวัด

สำหรับกลุ่มจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อนั้น แบ่งออกเป็น จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 3-6 วันที่ผ่านมา จำนวน 4 จังหวัด และไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา อีก 20 จังหวัด

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 250 รายในวันนี้ พบจากระบบคัดกรองเชิงรุกมากถึง 155 ราย โดยพบในกรุงเทพมหานครมากสุด  119 ราย นราธิวาส 30 ราย ชลบุรี 3 ราย สระแก้ว 2 ราย และสมุทรปราการ 1 ราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม